Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorKalliokoski, Joonas
dc.date.accessioned2019-04-25T06:18:12Z
dc.date.available2019-04-25T06:18:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63608
dc.description.abstractYritykset ovat pyrkineet tehostamaan toimintaansa madaltamalla hierarkioita sekä lisäämällä työntekijöiden valtaa ja vastuuta. Lisääntyvä valta ja vastuu edellyttävät ammatillista toimijuutta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko hierarkioiden madaltaminen ja sitä tutkimusten mukaan tukeva valtuuttava johtaminen yhteydessä ammatillisen toimijuuden eri ulottuvuuksiin – työssä vaikuttamiseen, työkäytänteiden kehittämiseen ja ammatillisen identiteetin neuvotteluun. Lisäksi selvitettiin, onko valtuuttavan johtamisen yhteys ammatilliseen toimijuuteen erilainen organisaatiorakenteesta riippuen. Tämän tutkimuksen aineisto koostui kahden organisaatiorakenteeltaan erilaisen ohjelmistokehitysyrityksen henkilöstöjen kyselylomakevastauksista (n = 99), jotka on kerätty osana JELMO- ja HeRMo-hankkeita. Aineistoa analysoitiin määrällisin menetelmien käyttäen Studentin t-testiä, Spearmanin korrelaatiokerrointa sekä hierarkkista lineaarista regressioanalyysia. Tutkimuksessa havaittiin, että hierarkiattomuus ja valtuuttava johtaminen olivat sekä yhdessä että erikseen yhteydessä työssä vaikuttamiseen ja työkäytänteiden kehittämiseen. Yhdessä selittävät muuttujat olivat yhteydessä myös ammatillisen identiteetin neuvotteluun, mutta ainoastaan valtuuttava johtaminen oli yksinään tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tähän toimijuuden ulottuvuuteen. Jatkoanalyysissa havaittiin, että valtuuttavan johtamisen yhteys työssä vaikuttamiseen oli lähes yhtä vahva sekä hierarkiallisessa että hierarkiattomassa yrityksessä. On huomattavaa, että myös virallisesti hierarkiattomassa yrityksessä valtuuttava johtaminen on vahvasti yhteydessä henkilöstön ammatillisen toimijuuden kokemuksiin. Hierarkiattomuus ei siis poista johtajuuden tarvetta.fi
dc.format.extent37
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen toimijuus
dc.subject.othervaltuuttava johtaminen
dc.subject.otherhierarkiattomuus
dc.titleAmmatillinen toimijuus, organisaatiorakenne ja valtuuttava johtajuus ohjelmistokehityksen organisaatioissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904252272
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoorganisaatiorakenne
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysojohtajuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record