Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.authorKarjula, Rina
dc.contributor.authorPisto, Aune
dc.date.accessioned2019-04-25T05:53:51Z
dc.date.available2019-04-25T05:53:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63599
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli kartoittaa, millaisia kokemuksia luokanopettajilla on ylöspäin eriyttämiseen liittyen. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin Webropol-kyselylomakkeella tammikuun 2019 aikana. Tutkimukseen osallistui 41 luokanopettajana työskentelevää henkilöä yhdeksästä eri kaupungista eri puolilta Suomea. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen mukaan luokanopettajat kokivat työkokemuksen antaneen koulutusta enemmän valmiuksia lahjakkaiden oppilaiden tukemiseen. Luokanopettajat kuvasivat ylöspäin eriyttämistä tarvitsevia oppilaita kognitiivisten taitojen, työskentelytaitojen sekä sosiaalisten taitojen kautta; ylöspäin eriyttämistä tarvitsevat oppilaat ovat usein nopeita ja motivoituneita oppijoita, jotka osaavat ottaa vastuuta opiskelustaan niin yksin kuin ryhmässä. Tulosten mukaan opettajat käyttävät opetusta ylöspäin eriyttäessään sekä tehokkaiksi että tehottomiksi todettuja menetelmiä. Ylöspäin eriyttäminen nähtiin haasteellisena vähäisten resurssien vuoksi, mutta suurin osa kyselyyn vastanneista opettajista ajatteli kuitenkin, että lahjakkaat oppilaat tulisi huomioida opetuksessa nykyistä paremmin. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, ettei perusopetuksessa toteutettava yleinen tuki huomioi riittävästi lahjakkaita oppilaita. Opettajille tulisi tarjota lisäkoulutusta lahjakkaiden oppilaiden tunnistamisesta ja arvioinnista sekä ylöspäin eriyttämisen pedagogisista käytänteistä. Toisaalta on hyvä pohtia, kuinka käytössä olevia resursseja voitaisiin hyödyntää siten, että jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus oppia edellytystensä mukaisesti.fi
dc.format.extent48
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherylöspäin eriyttäminen
dc.titleYlöspäin eriyttäminen perusopetuksessa : luokanopettajien näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904252265
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysolahjakkuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record