Show simple item record

dc.contributor.advisorHytönen, Kirsi-Maria
dc.contributor.authorNykänen, Elina
dc.date.accessioned2019-04-11T06:20:18Z
dc.date.available2019-04-11T06:20:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63459
dc.description.abstractKuvataidepsykoterapia on kuvallista psykoterapiaa, jossa terapeutin ja asiakkaan lisäksi on kolmas ulottuvuus, eli kuva. Tässä tutkielmassa analysoidaan suomalaisten kuvataidepsykoterapeuttien työkokemuksia ja ammatillista identiteettiä. Lähtökohta tarkastelulle on se, että ammatillinen identiteetti on narratiivinen eli se rakentuu haastateltavien kerronnassa. Tutkielman aineisto koostuu haastatteluista. Tutkittavilla on ollut vapaus valita henkilöhaastattelun tai sähköpostitse toteutetun, lomakemuotoisen haastattelun väliltä. Kaikki haastateltavat ovat vastanneet samoihin haastattelukysymyksiin. Äänitettyjä haastatteluja aineistossa on yhteensä kolme. Lomakemuotoisia haastatteluja on puolestaan yhteensä viisi. Samoja tutkittavia on haastateltu toisessa vaiheessa uudelleen. Aineiston analyysin metodina on lähiluku, jossa analysoidaan haastateltavien kerronnassa syntyviä merkityksiä. Haastatteluissa selvitettiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, millaiseksi tutkittavat kokevat kuvataidepsykoterapeutin ammatin. Haastateltavat merkityksellistävät ammattiaan sen hoidollisten ulottuvuuksien kautta. Kuvataidepsykoterapia on ammatti, jossa haastateltavat kokevat oppivansa ja kehittyvänsä jatkuvasti. Haastateltavien kerronnassa korostuvat myös tietyt persoonalliset, ammatissa hyväksi koetut ominaisuudet, kuten luovuus tai herkkyys. Ammatillinen identiteetti on haastateltaville jatkuva oppimisen prosessi, johon liittyvät aiemmat ammatilliset tarinat ja työkokemukset. Tutkielma osoittaa, että ammatillinen identiteetti rakentuu niin sosiaalisista, kuin persoonallisista ulottuvuuksista. Etnologiassa ja antropologiassa identiteettejä tarkastellaan myös kulttuurisina. Haastateltavien työkokemukset ja ammatillinen identiteetti konstruoituvat siis sosiaalisen, persoonallisen ja kulttuurisen vuoropuheluna.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleTutkielma kuvataidepsykoterapeutin työn ja ammatillisen identiteetin kokemuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904112143
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoterapeutit
dc.subject.ysoammatit
dc.subject.ysotaideterapia
dc.subject.ysotaidepedagogiikka
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysotaidepsykoterapia
dc.subject.ysososiaalinen identiteetti
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record