Show simple item record

dc.contributor.advisorTaiminen, Heini
dc.contributor.advisorUusitalo, Outi
dc.contributor.authorErkkilä, Ellimaria
dc.date.accessioned2019-04-10T06:48:56Z
dc.date.available2019-04-10T06:48:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63452
dc.description.abstractTerveydenhuollon potilas on muuttunut passiivisesta hoidon vastaanottajasta kohti aktiivisempaa potilaskuluttajan toimijuutta. Muuttunut asiakkuus yhdessä julkisen terveydenhuollon muiden muutosten kanssa ovat vaikuttaneet lääkärin ja potilaan väliseen vuorovaikutukseen tehden vuorovaikutuksesta potilaslähtöisempää antaen potilaalle enemmän mahdollisuuksia osallistua. Muutosten ja niiden vaikutuksien havainnointi lääkäreiden toiminnassa on jäänyt aiemmassa tutkimuksessa sivuosaan. Tämä tutkimus tarkasteli lääkäreiden kokemaa vuorovaikutusta muuttuneen asiakkaan kanssa. Huomiota kiinnitettiin lääkäreiden asiakaskäsitykseen, vuorovaikutuksen arvoalueisiin ja lääkäreiden ottamiin vuorovaikutuksen rooleihin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena hyödyntäen teemahaastattelun menetelmää. Kuusi kriteerit täyttävää, hyvinvointikeskuksessa työskentelevää lääkäriä osallistui haastatteluun. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla ja kerätty haastatteluaineisto analysoitiin sisällönaineiston metodia, teemoittelua, hyödyntäen. Tutkimustulokset osoittivat muuttuneen asiakkuuden vaikuttavan lääkäreiden ja potilaiden välillä käytyyn vuorovaikutukseen kokonaisvaltaisesti, tehden siitä kuunteluun perustuvaa sekä tasa-arvoisempaa. Potilaiden aktiivinen toimijuus nähtiin hyvänä asiana, mutta potilas–kuluttaja-akselilla lääkärit sijoittivat julkisen puolen terveydenhuollon palveluita tarvitsevan henkilön toimijuuden lähemmäs potilasta, kuin kuluttajaa tai asiakasta. Lääkärit nostivat potilaan kuuntelun tärkeäksi osaksi vuorovaikutustilanteita. Lääkäreiden roolina ei ole enää olla käskyttävä hoitojen määrääjä, vaan he kannustavat potilaita kohti aktiivisempaa toimijuutta.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.otherarvon yhteisluonti
dc.subject.otherarvoalueet
dc.subject.otherasiakkaan voimaannuttaminen
dc.subject.otherpotilaskeskeinen viestintä
dc.subject.otherlääkärin rooli
dc.subject.otherterveily
dc.title"Sillon kun potilaasta tulee asiakas, niin lääkäristä tulee kauppias" : lääkäreiden kokema vuorovaikutus terveydenhuollon muuttuneen asiakkuuden kanssa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904102131
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysomedikalisaatio
dc.subject.ysolääkärit
dc.subject.ysopotilaat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysopotilaslähtöisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record