Show simple item record

dc.contributor.advisorJärvenpää, Marko
dc.contributor.authorManninen, Asta
dc.date.accessioned2019-04-05T07:31:15Z
dc.date.available2019-04-05T07:31:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63411
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten strategian implementointia voidaan tukea suoritusmittauksen keinoin case-yrityksen tuotantoyksikössä. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin kehittää räätälöity suoritusmittaristo tukemaan strategian implementointia tuotantoyksikön operatiiviselle tasolle. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan suoritusmittauksen potentiaalia strategian implementointiprosessissa ja toisessa osassa esitellään aiemman tutkimuksen sekä aihetta käsittelevän kirjallisuuden perusteella tekijöitä, joita tulisi huomioida suoritusmittariston kehitysprosessissa. Tutkimusstrategiaksi valikoitui toimintatutkimus, jossa tutkija toimi kohdeorganisaatiossa muutosagenttina. Ensisijaisena tutkimusmenetelmänä käytettiin osallistuvaa havainnointia. Lisäksi tutkimuksen onnistumisen arvioinnissa hyödynnettiin markkinatestausta. Tutkimuksen aikana järjestettiin valitun työryhmän kanssa neljä workshop- tilaisuutta, joiden aikana määriteltiin tuotantoyksikön menestystekijät eli strategian toteutumisen kannalta ratkaisevassa asemassa olevat tekijät, valittiin niitä parhaalla tavalla kuvaavat mittarit, sovittiin mittausperiaatteista sekä rakennettiin edellytykset suoritusmittariston käyttöönotolle. Tutkimuksen tuloksena tuotantoyksikössä tunnistettiin kuusi menestystekijää, joita kuvaamaan valittiin viisi suoritusmittaria. Tutkimuksen myötä hahmottui myös vaihtoehtoinen prosessimalli suoritusmittariston kehittämiseksi tilanteessa, jossa organisaation strategia on määritelty. Tuotantoyksikön strategian jalkautusta tukemaan kehitettyä suoritusmittaristoa alettiin hyödyntää asteittain jo tutkimuksen aikana pilotoinnin myötä ja erästä mittaria tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään todennäköisesti myös palkitsemisen perusteena.fi
dc.format.extent81
dc.language.isofi
dc.subject.otherstrateginen johdon laskentatoimi
dc.subject.otherstrategian implementointi
dc.subject.othersuoritusmittaus
dc.titleStrategian implementointia tukevan suoritusmittariston kehittäminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904052083
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysomenestystekijät
dc.subject.ysostrateginen ohjaus
dc.subject.ysosisäinen laskentatoimi
dc.subject.ysomittarit (mittaus)
dc.subject.ysolaskentatoimi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record