Show simple item record

dc.contributor.advisorFingerroos, Outi
dc.contributor.authorLohva, Marja
dc.date.accessioned2019-04-05T07:27:15Z
dc.date.available2019-04-05T07:27:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63410
dc.description.abstractTutkielmassa tarkastellaan sitä, millaisia palkkatyökäsityksiä ja työttömyyden kokemuksia työttömien haastattelukerronnasta on löydettävissä. Tutkimuksen aineisto koostuu 13 työttömän henkilön teemahaastatteluista, jotka on tehty vuosina 1994 ja 1995 Ylikiimingissä Pohjois-Pohjanmaalla. Niiden avulla selvitettiin sitä, miten ihmiset kokevat työttömyytensä ja miten jaetut kulttuuriset merkityksenannot synnyttävät ja muokkaavat tätä kokemusta. Tavoitteena oli selvittää, mistä työttömyyden kokeminen rakentuu ja mikä on sen suhde työlle annettuihin merkityksiin. Tutkimusaiheen taustoittamiseksi tarkasteltiin tutkimuskirjallisuuden avulla suomalaista työn eetosta, käsityksiä työstä ja 1990-luvun lamaa. Teoreettis-metodologinen viitekehys muodostuu kognitiivisen antropologian ja narratiivisen tutkimuksen lähestymistavoista. Keskeiset tutkimuskäsitteet ovat skeema, kulttuurinen malli, kerronta ja kokemus. Aineiston analyysissa ja luennassa yhdistyivät jaettujen, kulttuuristen (palkka)työkäsitysten tutkimisen kategorinen sisällönanalyysi sekä työttömyyskokemusten holistinen, yksilöllisen kerronnan painotukset huomioiva luenta. Tutkimustuloksina kuvattiin työttömyyden konkreettista arkea maaseudulla. Työttömyys heijastui erityisesti informanttien ajankäyttöön, sosiaalisiin suhteisiin ja talouteen. Jaettuja palkkatyökäsityksiä kuvaamaan muodostettiin palkkatyön kulttuurinen malli, joka muodostui työn itseisarvon, työ moraalivelvoitteen ja työhön kasvamisen skeemoista, ja esitettiin kolme erilasta tapaa, joilla informantit suhtautuivat tähän malliin. Siihen hyväksyvästi suhtautuvien informanttien kerronnassa painottui työn itseisarvo ja työn merkitys henkiselle hyvinvoinnille. He kokivat häpeää työttömyydestään, ja työttömyyskokemus oli tunnesävyltään raskas. Malliin tunnistavasti suhtautuvilla korostuivat työttömyyden taloudelliset vaikutukset, eivätkä he kertoneet häpeän kokemuksista. Malliin kyseenalaistavasti suhtautuvat informantit kiinnittyivät työttömänä perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Heillä työttömyyskokemuksen tunnesävy oli verraten kevyt. Työorientaation todettiin hyväksyvillä olevan työhön samastuva, identiteettiin liittyvä, kun taas tunnistavat ja kyseenalaistavat suhtautuivat työhön sitoutuvasti, tavoiterationaalimmin. Tutkielmassa tuotettiin tietoa suomalaisten (palkka)työhön liittyvistä kulttuurisista käsityksistä, työttömyyden arjesta sekä työttömyyden kokemuksista ja niiden muodostumisesta 1990-luvun laman aikana. Todettiin, että tuloksilla on monelta osin relevanssia vielä 2020-lukua lähestyttäessäkin.fi
dc.format.extent181
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherPohjois-Pohjanmaa
dc.subject.otherYlikiiminki
dc.subject.otherkulttuuriset mallit
dc.title"Miltä se tuntuu olla työtön?" : palkkatyökäsityksiä ja työttömyyden kokemuksia Pohjois-Pohjanmaalla 1990-luvun laman aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904052082
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysotyöttömyys
dc.subject.ysotyöttömät
dc.subject.ysopalkkatyö
dc.subject.ysolama
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysokerronta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record