Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Tuomo
dc.contributor.authorVäisänen, Mira
dc.date.accessioned2019-03-28T08:04:09Z
dc.date.available2019-03-28T08:04:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63315
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli avata akateemisten perustaitojen, eli lukutaidon, numerotaidon, sekä ICT- osaamisen yhteyttä syrjäytymiseen, sekä tutkia ketkä ovat akateemisen osaamisen suhteen erityisessä riskiryhmässä. Kysymyksenasettelu liittyy laajemmin julkisuudessa käytyyn keskusteluun syrjäytyneiden heikosta perusosaamisesta ja heikentyneistä työllistymisedellytyksistä. Perustaitojen ja syrjäytymisen yhteyttä tutkittiin Kansainvälisen aikuistutkimuksen kyselyaineistolla, jossa oli arvioitu perustaitojen hallintaa erilaisten testien avulla ja tiedusteltu vastaajien elämäntilannetta. Analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja lineaarista regressioanalyysiä. Monimuuttujamenetelmällisen lähestymistavan avulla pystyttiin selvittämään mitkä tekijät selittävät heikkoa akateemista osaamista ja missä määrin heikko osaaminen oli yhteydessä syrjäytymisen elementteihin. Tutkimuksen perusteella perustaidot ovat heikoimmat vanhimmalla ikäryhmällä, joka suoriutui erityisen heikosti tietoteknistä ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä. Myös matala koulutus ja vanhempien matala koulutus olivat yhteydessä heikkoon lukutaitoon, numerotaitoon ja ICT- taitoon. Tutkimuksen perusteella heikko akateeminen osaaminen lisää riskiä koulupudokkuuteen, työttömyyteen ja yksin asumiseen aikuisiällä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että heikosti testeissä suoriutuneet olisivat automaattisesti syrjäytyneitä, sillä enemmistöllä heikoiten suoriutuneista oli vakituinen työpaikka ja he kokivat muita useammin osaamisensa riittävän työntekoon. Enemmistö koki ikätasoon katsomatta olevansa terveitä ja yli 45-vuotiaiden ikäryhmissä lähes 90% oli perustanut jossain elämänsä vaiheessa perheen. Tulokset kyseenalaistavat poliittisessa keskustelussa vallitsevan paradigman sitä, että heikot lukutaito- numerotaito ja ICT- taidot muodostaisivat automaattisesti syrjäytymisriskin yksilön kannalta. Toisaalta varsinkin tulotasovertailussa tulee näkyväksi akateemisten perustaitojen merkitys hyvinvointiin pitkällä aikavälillä. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että suomalainen peruskoulujärjestelmä ei ole onnistunut takaamaan Suomen aikuisväestölle tasavertaista lukutaito-numerotaito tai digitaito-osaamista, mutta hyvin toimineet työmarkkinat ovat taanneet tästä huolimatta kiinnittymiskohtia yhteiskuntaan työn kautta. Tutkimuksen perusteella työllistämispalveluissa olevat sosiaalityön asiakkaat voivat hyötyä siitä, että oppimisen tukeminen otetaan aktiivisesti mukaan osaksi työskentelyä. Myös ennaltaehkäisevissä sosiaalipalveluissa on tarpeen kiinnittää nykyistä enemmän huomiota lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytysten edistämiseen.fi
dc.format.extent84
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othernumerotaito
dc.subject.otherICT-taidot
dc.titleAikuisväestön heikot perustaidot ja syrjäytyminen : syyt ja selitykset tutkimuksen valossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903281995
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysosyrjäytyminen
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysotaidot
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record