Show simple item record

dc.contributor.advisorHiitola, Johanna
dc.contributor.authorSavolainen, Tarja
dc.date.accessioned2019-03-25T11:17:45Z
dc.date.available2019-03-25T11:17:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63261
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä on muodostaa aikalaisdiagnostinen näkemys suomalaisessa hyvinvointivaltiossa mahdollisesti käynnissä olevista muutoksista. Muutosta havainnoidaan tarkastelemalla suomalaisten hyvinvointivaltioasiantuntijoiden käymää keskustelua 1990- luvun käänteen jälkeisenä aikana. Tutkimuksessa suomalaista hyvinvointivaltiota koskeva muutoskeskustelu sijoitetaan laajempaan kontekstiin, jossa tutkitaan Zygmunt Baumanin ja Ulrich Beckin aikalaisdiagnoosien pohjalta, onko suomalaisen hyvinvointivaltion toimintaympäristö muuttumassa tavalla, joka voisi olla ilmaus Baumanin ja Beckin kuvailemasta modernin muutoksesta. Lopuksi arvioidaan miten hyvin suomalainen hyvinvointivaltio on valmistautunut kohtaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Baumanin ja Beckin aikalaisdiagnoosit ovat kuvauksia siitä, miten moderni muuttuu toiseksi tai notkeaksi moderniksi. Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä oletuksesta, että mikäli moderni on muuttumassa tavalla, jota Bauman ja Beck kuvaavat sen täytyy näkyä myös modernin yhteiskunnan institutionaalisissa tendensseissä tavalla, joka vaikuttaa hyvinvointivaltion toimintaympäristöön. Modernin länsimaisen yhteiskunnan institutionaalisia tendenssejä tulkitaan Baumanin ja Beckin teorioiden kontekstissa ja näistä johdetaan muutoskuvaukset, jotka ilmentävät Baumanin ja Beckin aikalaisdiagnoosien pohjalta tulkittuja modernissa tapahtuvia muutoksia. Nämä muutoskuvaukset on nimetty yksilöllistymisen, ekonomisaation ja kansallisvaltiokehityksen modernisaatioprosessiksi, jotka ovat yhteenkietoutuneita globalisaation kanssa. Suomalaisen hyvinvointivaltion toimintaympäristössä mahdollisesti käynnissä olevia muutoksia tutkitaan asettamalla tutkimukseen valittujen suomalaisten hyvinvointivaltioasiantuntijoiden käymä keskustelu modernisaation muutosprosessien kontekstiin. Lopuksi arvioitiin käydyn keskustelun perusteella, miten hyvin suomalainen hyvinvointivaltio on varautunut muutosprosessien kuvaamaan toimintaympäristön muutokseen. Käsillä olevassa tutkimuksessa suomalaisten asiantuntijoiden käymän keskustelun pohjalta muodostui tulkinta hyvinvointivaltion hitaasta muuttumisesta 1990-luvun käänteen jälkeen. Modernisaatioprosessien vaikutus suomalaisen hyvinvointivaltion toimintaympäristöön tunnistettiin muiden paitsi kansallisvaltiokehityksen osalta. Suomalaisen hyvinvointivaltion tulkittiin ottaneen huomioon tai sopeutuneen toimintaympäristössä tapahtuviin modernisaatioprosessien kuvaamiin muutoksiin kohtalaisen hyvin. Hyvinvointivaltion tulkittiin siirtyneen pysyvään muutoksen tilaan, notkeuden ja refleksiivisyyden epookkiin.fi
dc.format.extent88
dc.language.isofi
dc.subject.otheraikalaisdiagnoosi
dc.subject.otherBauman
dc.subject.otherBeck
dc.subject.otherepookki
dc.titleNotkea ja refleksiivinen hyvinvointivaltio : suomalaisen hyvinvointivaltion muutoskeskusteluja Beckin ja Baumanin aikalaisdiagnoosien pohjalta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903251945
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomodernisaatio
dc.subject.ysomoderni
dc.subject.ysohyvinvointivaltio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record