Show simple item record

dc.contributor.advisorTakala, Tuomo
dc.contributor.authorJylhä, Mari
dc.date.accessioned2019-03-18T09:44:14Z
dc.date.available2019-03-18T09:44:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63169
dc.description.abstractTämän tutkimuksen keskiössä on työntekijöiden sitoutuminen kaupan alalla toimivassa organisaatiossa. Tutkimustehtävänä on selvittää työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia organisaatioon sitoutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Työntekijöiden kuvauksilla ja kokemuksilla sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä pyritään luomaan tietoa sitoutumisen kehittymisestä huomioiden yksilön näkökulman. Tutkimuksessa pyritään myös kuvaamaan Meyerin ja Allenin (1991) kolmen komponentin mallin avulla, miksi työntekijät ovat pysyneet organisaatiossa ja miten he kokevat tulevaisuutensa suhteessa organisaatioon. Tapaustutkimus on toteutettu kohdeorganisaatiossa, joka on globaalin yrityksen eräs suomalainen yksikkö. Tutkimusaineisto koostui 10 kahdenkeskisestä haastattelusta. Haastattelut toteutettiin käyttäen aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitua haastattelua, jotka analysoitiin teemoittelun avulla. Tutkimuksen teoriaosassa käsitellään sitoutumista käsitteenä sekä aiempia tutkimuksia ja teorioita liittyen sitoutumiseen ja sitouttamisen keinoihin. Tulosten perusteella työntekijät olivat affektiivisesti sitoutuneita, joka näkyi aitona haluna olla osana organisaatiota, organisaation arvojen jakamisena ja yhteenkuuluvuuden tunteena. Sitoutumisesta puhuttiin organisaation näkökulmasta, johon työntekijät olivat sitoutuneet. Kohdeorganisaation koettiin vaikuttavan yksilön sitoutumiseen esimiestyön ja johtamisen, mukaan lukien henkilöstöpolitiikan, merkityksellisyyden, työympäristön, mielekkäiden työtehtävien, kehittymismahdollisuuksien ja palkitsemisen avulla. Työntekijät kokivat, että erilaiset jännitteet esimiestyössä, työtehtävien jakautumisessa sekä perheen ja työn yhdistämisessä voivat vaikuttaa heidän sitoutumiseensa käänteisesti. Työntekijöiden sitouttaminen tarvitsee jatkuvaa kehittämistä ja vaatii työntekijöiden kuuntelemista, sekä yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Tätä tutkimusta voidaan hyödyntää erityisesti kaupan alalla toimivien ja globaalien organisaatioiden työntekijöiden sitouttamisen suunnittelun ja toteuttamisen tukena. Työntekijöiden sitoutumiseen panostamalla voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin, asiakaspalvelun laatuun ja laajemmin organisaation menestykseen.fi
dc.format.extent89
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherorganisaatiositoutuminen
dc.subject.otherteemoittelu
dc.title”Tähän asti mä oon ollu sitä mieltä, että en kyllä lähtis täältä, mutta kyllähän sitä ihminen voi lähtee” : työntekijän sitoutuminen organisaatioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903181880
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysokauppa-ala
dc.subject.ysoyksilö
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysositouttaminen
dc.subject.ysomotivointi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrights
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record