Show simple item record

dc.contributor.authorSorri, Hannele
dc.date.accessioned2019-03-04T07:11:42Z
dc.date.available2019-03-04T07:11:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62998
dc.description.abstractKoettu terveys on yksilön oma arvio terveydestään, joka muodostuu sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vuorovaikutuksessa. Nämä terveystekijät vaikuttavat koettuun terveyteen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Koetun terveyden käsitettä käytetään monilla yhteiskunnan osa-alueilla arvioimaan terveyttä, hyvinvointia sekä kuolleisuutta ja sairastuvuutta. Koetun terveyden moniulotteisuuden vuoksi ei kuitenkaan edelleenkään tarkkaan tiedetä, miten yksilöt käyttävät koettuun terveyteen yhteydessä olevia tekijöitä arvioidessaan terveyttään. Koettua terveyttä on tutkittu korkeakouluopiskelijoilla lähinnä määrällisellä tutkimusotteella, ja laadullisella tutkimuksella voidaan syventää tietoa korkeakouluopiskelijoiden koettuun terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää mitkä tekijät vahvistavat ja heikentävät koettua terveyttä liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden mielestä. Tutkimusaineistona oli Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kirjoittamia tekstejä terveydestä. Kirjoituksia oli 62 kappaletta. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden mielestä koettua terveyttä vahvistavat joustava ja positiivinen asenne, teot terveyden eteen, sosiaalinen tuki sekä hyvä elinympäristö, elämän hallinta ja elämästä nauttiminen. Koettua terveyttä heikentävät sairaudet ja elintavat, terveyden tasapainon järkkyminen sekä negatiiviset sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden mielestä keskeistä koetun terveyden kannalta on positiivinen ja hyväksyvä asenne itseään sekä terveyttä kohtaan. Yksilöllä on vastuu huolehtia omasta terveydestään elintapojen avulla. Sosiaaliseen hyvinvointiin panostamalla, esimerkiksi ehkäisemällä yksinäisyyttä, voitaisiin mahdollisesti edistää opiskelijoiden koettua terveyttä. Myös hallinnan tunnetta lisäämällä voitaisiin vaikuttaa opiskelijoiden koettuun terveyteen. Vaikka terveyden järkkyminen, elintavat ja sairaudet sekä negatiiviset sosiaaliset tekijät ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa koettuun terveyteen heikentävästi, terveyteen positiivisesti vaikuttavat tekijät painavat enemmän liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kirjoituksissa. Koettua terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä tulisi tutkia lisää laadullisella tutkimusotteella eri alojen opiskelijoilla, jotta terveyden edistämisen toimia voitaisiin suunnitella kohderyhmälähtöisesti oikein.fi
dc.format.extent47
dc.language.isofi
dc.subject.otherkorkeakouluopiskelijat
dc.titleKoettuun terveyteen vaikuttavat tekijät : koettua terveyttä vahvistavat ja heikentävät tekijät liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kirjoituksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903041697
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysokvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysokoettu terveys
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoterveyskäsitykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record