Show simple item record

dc.contributor.authorGiven, Cindy Jittrapan
dc.date.accessioned2019-03-01T13:10:46Z
dc.date.available2019-03-01T13:10:46Z
dc.date.issued2019fi
dc.identifier.isbn978-951-39-7690-3fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62995
dc.description.abstractPlant microbiomes consist of diverse communities of microorganisms, among which bacteria are highly abundant. The microbiomes are crucial for plants as they rely on their microbial associates for many essential functions. The goal of this thesis was to study the functional diversity and assembly rules of endophytic bacterial communities in different plant tissues of the arcto-alpine pioneer plant species, Oxyria digyna. I used high-throughput sequencing and bacterial isolations to characterize the endophytic communities in the leaves and roots of native O. digyna plants (wild plants) and micropropagated aseptic plants (bait plants) in the field. Wild plants and tissue-propagated bait plants were shown to harbor endophytic communities with taxonomically similar structures, but with divergent functional profiles. Several plant-associated microbial traits, including nitrogen fixation and phosphate solubilization, correlated with the plant type, as did also the temperature optima of the endophytic isolates. To study endophyte community assembly, I inoculated bait plants via either leaves or roots with bacterial consortia specific for leaves or roots of O. digyna. The assembly of endophytic communities in different tissues was primarily limited by the adaptation to plant niche in the leaves, and colonization ability and competitiveness in the roots. Plant inoculation with bacterial consortia originating from different tissues (leaves or roots) restructured the innate endophytic communities, and had divergent impact on the plant phenotype. The observed differences in the plant phenotype and fitness could be explained by direct impact of inoculated bacteria on the plant metabolism (plant-microbe interaction) or indirect impact via altered functioning of the innate endophyte community (microbe-microbe interactions). Taken together, the findings in this thesis demonstrate that the endophytic bacterial communities are tissue-specific and tightly associated with their host plant, but at the same time, are highly dynamic, rapidly adapting to changes in environmental conditions.en
dc.description.abstractKasvien mikrobiomit ovat monimuotoisia mikrobiyhteisöjä. Elintärkeät mikrobiomit osallistuvat kasvien keskeisiin toimintoihin. Bakteerit ovat runsaslukuinen ja tärkeä osa näitä mikrobiyhteisöjä. Väitöskirjan tavoitteena oli tutkia arktis-alpiinisen pioneerikasvin hapron (Oxyria digyna) endofyyttisten eli kasvin sisällä kasvavien bakteeriyhteisöjen toiminnallista diversiteettiä ja bakteeriyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavia tekijöitä kasvin solukoissa. Työssä tutkittiin hapron lehdissä ja juurissa esiintyviä endofyyttiyhteisöjä sekä luonnonvaraisissa että mikrolisätyissä kasveissa käyttäen laajamittaista rinnakkaissekvensointia ja bakteerieristyksiä. Luonnonvaraisten ja mikrolisättyjen kasvien endofyyttiyhteisöt poikkesivat toisistaan toiminnallisesti, mutta eivät lajistollisesti. Endofyyttien optimikasvulämpötila sekä niiden kyky sitoa ilmakehän typpeä ja mobilisoida fosforia oli riippuvainen siitä, olivatko bakteerit eristetty luonnonkasveista vai mikrolisätystä kasvimateriaalista. Tutkin endofyyttiyhteisön muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä inokuloimalla mikrolisättyihin kasveihin hapron lehtien tai juurten endofyyteistä muodostettuja bakteerikonsortioita joko lehtien tai juurten kautta. Bakteeriyhteisöjen muodostumiseen lehdissä vaikutti pääosin bakteerien kyky sopeutua lehtisolukon oloihin. Juurten endofyyttiyhteisön koostumusta rajoittivat bakteerien kilpailu- ja kolonisaatiokyky. Eri solukosta peräisin olevat bakteerikonsortiot vaikuttivat eri tavoin kasvin ilmiasuun ja muokkasivat voimakkaasti myös kasvin alkuperäistä mikrobiyhteisöä. Kasvien ilmiasussa havaitut erot voivat selittyä joko bakteerikonsortion vaikutuksella kasvin metaboliaan (mikrobi-kasvi-vuorovaikutus) tai vaikutuksella kasvin alkuperäiseen endofyyttiyhteisöön (mikrobi-mikrobi-vuorovaikutus). Väitöskirjan tulokset osoittavat, että kasvien endofyyttiset bakteeriyhteisöt elävät tiiviissä vuorovaikutuksessa isäntäkasvin kanssa, ja että ne ovat erikoistuneet kasvien eri solukoihin. Toisaalta endofyyttiyhteisöt ovat dynaamisia ja mukautuvat nopeasti muuttuviin ympäristöoloihin.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU Dissertationsfi
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Given, Cindy; Häikiö, Elina; Kumar, Manoj; Nissinen, Riitta (2020). Tissue-Specific Dynamics in the Endophytic Bacterial Communities in Arctic Pioneer Plant Oxyria digyna. <i>Frontiers in Plant Science, 11, 561.</i> <a href="https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00561"target="_blank"> DOI: 10.3389/fpls.2020.00561</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Given C.J., Häikiö E. & Nissinen R. (2018) The functional diversity of tissue- and plant type-specific endophytic bacterial community of arctic plant, Oxyria digyna. <i>Manuscript.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Given C.J., Häikiö E. & Nissinen R. (2018) The factors determining the assembly of tissue-specific endophytic bacterial communities in Oxyria digyna. <i>Manuscript.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Given C.J. & Nissinen R. (2018) Inoculation with endophytic bacteria confers heat stress tolerance to Oxyria digyna. <i>Manuscript.</i>
dc.subject.otherarcticfi
dc.subject.otherendophytic bacteriafi
dc.subject.otherfunctioningfi
dc.subject.otherholobiontsfi
dc.subject.othermicropropagated plantsfi
dc.subject.otherOxyria digynafi
dc.subject.othertissue-specificityfi
dc.titleAssembly and functioning of endophytic bacterial communities in arcto-alpine pioneer plant Oxyria digynafi
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7690-3
dc.relation.numberinseries62fi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record