Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorJakoaho, Anna
dc.contributor.authorSavelainen, Sannimaari
dc.date.accessioned2019-02-18T11:00:00Z
dc.date.available2019-02-18T11:00:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62835
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää luokanopettajien ja terveydenhoitajien kokemuksia 3.-6.-luokkien oppilaiden seksuaaliterveyden tukemisesta. Tarkastelussa on sekä omassa työssä tapahtuva seksuaaliterveyden tukeminen että sek- suaaliterveyden tukemiseen liittyvä yhteistyö. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan luokanopettajien ja terveydenhoitajien ideoita, joilla oppilaiden seksuaaliterveyden tukemiseen liittyvää yhteistyötä voitaisiin kehittää. Tutkimus on toteutettu laadullista tutkimusotetta käyttäen, ja tutkimuksessa on nähtävissä fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan piirteitä. Aineisto on kerätty haastattelemalla kolmea luokanopettajaa ja kolmea terveydenhoitajaa. Aineiston analyysimuotona on käytetty pääasiassa aineistolähtöistä analyysiä, mutta havaittavissa on myös teoriaohjaavan analyysin piirteitä. Tutkimustulosten perusteella sekä luokanopettajien että terveydenhoitajien toteuttama seksuaaliterveyden tukeminen ja siihen liittyvä yhteistyö painottuu 5.- luokalle, ollessa 3-.4.- luokilla tilannekohtaista ja oppilaiden tarpeista nousevaa. Luokanopettajat tukevat oppilaiden seksuaaliterveyttä osana arkea tapahtuvan seksuaalikasvatuksen sekä seksuaaliopetuksen avulla. Terveydenhoitajat puolestaan tukevat oppilaiden seksuaaliterveyttä terveystarkastuksien yhteydessä sekä osallistumalla opetukseen. Yhteistyön tekemistä haastavina tekijöinä luokanopettajat ja terveydenhoitajat kokevat erilaiset persoonallisuudet, resurssien puutteen ja terveydenhoitajan vaihtumisen. Yhteistyötä kehittävinä tekijöinä nähdään resurssien lisääminen, avoimempi suhtautuminen yhteistyön tekemiseen, yhteisten tuntien suunnitteleminen ja pitäminen sekä useamman asiantuntijan mukaan ottaminen yhteistyön tekemiseen.fi
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.title"Seksuaalisuushan on meissä vauvasta vaariin" : luokanopettajien ja terveydenhoitajien kokemuksia 3.-6.-luokkien oppilaiden seksuaaliterveyden tukemisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902181540
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoseksuaaliterveys
dc.subject.ysoseksuaalisuus
dc.subject.ysoseksuaalikasvatus
dc.subject.ysoterveydenhoitajat
dc.subject.ysoyhteistyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record