Show simple item record

dc.contributor.advisorSarén, Jan
dc.contributor.advisorLassila-Perini, Kati
dc.contributor.authorRikkilä, Paavo
dc.date.accessioned2019-02-13T07:38:52Z
dc.date.available2019-02-13T07:38:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62769
dc.description.abstractTässä kehittämistutkimuksessa kehitettiin hiukkasfysiikan avointa tutkimusdataa hyödyntävä tietokoneella tehtävä laboratoriotyö fysiikan yliopisto-opetukseen. Tutkimuksella tavoiteltiin kolmenlaista tietoa: työn kehittämisessä kohdattavia haasteita ja valintoja, työn testatun version onnistumista fysiikan kokeellisena työnä sekä toimivan, avointa tutkimusdataa hyödyntävän työn kehittämisen suosituksia. Teoreettisessa ongelma-analyysissa määritettiin kehittämisen tavoitteet, tarpeet ja haasteet, sekä nimettiin kehittämiseen liittyviä haasteita ja rajoitteita. Ensimmäisessä kehittämisvaiheessa laadittiin laboratoriotyön ensimmäinen versio. Kehittämisessä kohdattiin haasteita suuren datatiedoston käsittelyssä ja työn teknisessä toteutuksessa sekä valintoja ohjelmointiin ja sisältöön liittyen. Toisessa ongelma-analyysissa työtä testattiin luonnontieteiden yliopisto-opiskelijoilla. Testauksista kerättiin aineistoa haastatteluiden, havainnoinnin ja kyselylomakkeiden avulla. Aineistoa analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin ja sisällön erittelyn keinoin. Analyysin perusteella työn ensimmäinen versio täytti tyydyttävästi tai melko hyvin neljä viidestä kokeellisten töiden tavoitekategorioista, ja jätti yhden kategorian täyttämättä. Toisessa kehittämisvaiheessa työtä kehitettiin tulosten perusteella. Kehittämistuotoksena saatiin Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella käyttöön otettava laboratoriotyö, jossa tehdään yksinkertainen data-analyysi avoimella hiukkasfysiikan tutkimusdatalla. Kehittämistuotoksen lisäksi muodostettiin kehittämisen viitekehys tuleville opetusinterventioille. Viitekehyksen perusteella onnistuneen, hiukkasfysiikan avointa tutkimusdataa hyödyntävän laboratoriotyön kehittämiseen liittyviä suosituksia ovat mm. varautuminen kompromisseihin ohjelmoinnin määrässä, hiukkasfysiikan teorian ja oikeiden analyysikeinojen sisällyttäminen työhön sekä työn toteutus pareittain tai ohjaajan avustamana tehtäväksi. Lisäksi todettiin Python-kielen olevan teknisiltä ominaisuuksiltaan riittävä hiukkasfysiikan datan käsittelyyn.fi
dc.format.extent184
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherCERN
dc.subject.otheravoin data
dc.titleKehittämistutkimus: CERNin CMS-kokeen avoimen tutkimusdatan hyödyntäminen fysiikan laboratoriotyössä yliopistotasolla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902131485
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosFysiikan laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Physicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4021
dc.subject.ysofysiikka
dc.subject.ysohiukkasfysiikka
dc.subject.ysolaboratoriotyöt
dc.subject.ysokehittämistutkimus
dc.subject.ysodata
dc.subject.ysoavoin tieto
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysoPython
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record