Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkola, Leena
dc.contributor.authorLaine, Anni
dc.date.accessioned2019-02-06T06:44:30Z
dc.date.available2019-02-06T06:44:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62710
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää työntekijöiden sitoutumista kasvuyrityksessä. Tavoitteeseen pyrittiin tarkastelemalla kasvuyrityksen työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia sitoutumisesta, ja sitä, mikä merkitys juuri kasvuyrityksessä työskentelemisellä on sitoutumisessa. Kohdeorganisaationa tässä tapaustutkimuksessa on keskisuomalainen terveysteknologia-alan kasvuyritys. Tutkimusaineisto koostui 11 kahdenkeskisestä haastattelusta. Haastattelut toteutettiin avoimina haastatteluina ja aineisto analysoitiin laadullisesti teemoitellen. Tulosten perusteella organisaatio ja sen liikeidea, organisaation vuorovaikutusrakenteet sekä työyhteisö ja sen vuorovaikutussuhteet näyttäytyivät merkittävinä kasvuyrityksen työntekijän sitoutumista tarkasteltaessa. Tulosten perusteella erityisesti jatkuva muutos, matala hierarkia ja vuorovaikutuksen rakenteettomuus näyttäisivät olevan merkittävässä roolissa sekä sitoutumista heikentävinä että sitä lisäävinä tekijöinä. Työntekijän kokema autonomia, organisaatioon identifioituminen ja sitoutumisen paradoksaalisuus nousivat myös esiin mielenkiintoisina tuloksina. Vuorovaikutussuhteiden merkitys sitoutumisessa jäi puolestaan pienempään rooliin. Tämä tutkimus lisää ymmärrystä ja tietoa työntekijän sitoutumisesta kasvuyrityksessä sekä kasvuyritysten vuorovaikutuksesta ylipäätään. Tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä nopeasti kasvaviin organisaatioihin, ja tuloksia voidaan soveltaa myös perinteisemmissä, suuremmissa organisaatioissa. Kasvuyritystutkimus erityisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta on ollut toistaiseksi vähäistä, mikä luo tarpeen useammalle jatkotutkimushaasteelle sekä sitoutumisen että esimerkiksi kasvuyrityksen vuorovaikutusrakenteiden ja vuorovaikutussuhteiden näkökulmista.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.subject.otherorganisaatioon sitoutuminen
dc.titleTyöntekijän sitoutuminen kasvuyrityksessä : tapaustutkimus terveysteknologiayrityksestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902061425
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysokasvuyritykset
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysositouttaminen
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysomotivointi
dc.subject.ysoesimiehet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record