Show simple item record

dc.contributor.advisorKosonen, Erja
dc.contributor.authorVuori, Matleena
dc.date.accessioned2019-01-30T07:14:26Z
dc.date.available2019-01-30T07:14:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62639
dc.description.abstractVuorovaikutus näkyy arkipäiväisessä elämässä jatkuvasti, mutta on myös tärkeä osa opetusta, oppimista ja opettajan ammattitaitoa. Luokkahuoneessa tapahtuvaa vuorovaikutusta on tutkittu paljon, mutta musiikin aineenopetukseen liittyvä vuorovaikutustutkimus on jäänyt vähemmälle. Keskityn tässä tutkimuksessa nimenomaan musiikintuntien vuorovaikutustilanteisiin ja siihen, millaista vuorovaikutteista toimintaa opettajan ja oppilaan välillä tapahtuu musiikintunnin aikana. Pyrin tutkimuksen avulla löytämään tietoa musiikintunteihin liittyvästä vuorovaikutuksesta ja saamaan opettajien toiminnalle niitä kuvaavia merkityksiä. Kandidaatintutkielmassani saamieni tulosten perusteella olen kiinnostunut myös opettajan käyttämästä huumorista sekä sanattomasta viestinnästä musiikintunnin aikana. Tutkimuksessa on mukana kaksi kokenutta yläkoulun musiikin aineenopettajaa. Aineisto on kerätty videoimalla molemmilta opettajilta neljä musiikintuntia ja haastattelemalla heidät yksitellen videon pohjalta käyttäen apuna stimulated recall- menetelmää. Musiikintunnin aikana ilmeneviä vuorovaikutustilanteita on hahmoteltu videoitujen oppituntien sekä opettajien antamien haastattelujen perusteella. Opettajat käyttivät vuorovaikutustaitoja erilaisissa tuntitilanteissa ja usein myös tilanteiden vaatimalla tavalla. Välillä käytettiin nonverbaalia viestintää ja välillä kommunikoitiin sanallisesti. Tilanteita, joissa vuorovaikutus erityisesti näkyi, olivat muun muassa opettajan puheenvuoro liittyen ohjeistukseen tai palautteen antamiseen, oppilaan aloite vuorovaikutukseen, vuorovaikuttaminen soittotilanteiden aikana ja työrauhavuorot, jolloin opettaja joutui puuttumaan oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen. Vuorovaikutustaidot liitetään usein osaksi opettajan perus ammattitaitoa, ellei jopa osittain opettajan persoonallisuuteen. Tutkimukseni tuo tietoa musiikinopetukseen liittyvästä vuorovaikutuksesta ja millainen vaikutus opettajan vuorovaikutustaidoilla on musiikin opettamisen ja oppimisen kannalta.fi
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleVuorovaikutustaidot musiikinopetuksen voimavarana : opettajien kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä musiikintunnilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901301360
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysomusiikinopettajat
dc.subject.ysoluokkatyöskentely
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosanaton viestintä
dc.subject.ysooppitunnit
dc.subject.ysoluokkayhteisö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record