Show simple item record

dc.contributor.advisorHusso, Marita
dc.contributor.authorIhalainen, Ronja
dc.date.accessioned2019-01-28T07:07:12Z
dc.date.available2019-01-28T07:07:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62616
dc.description.abstractSuomessa maahanmuuton lisääntyessä mielenkiinto maahanmuuttajien kotoutumista ja työelämään integroitumista kohtaan on kasvanut. Tutkimukset maahanmuuttajien kotoutumisesta ja työllistymisestä lisääntyvät, mutta maahanmuuttajien omat kokemukset aiheesta ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tässä tutkielmassa tarkastellaan pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kokemuksia työelämästä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksessa kysytään, miten pakolaistaustaiset maahanmuuttajat kertovat työelämään hakeutumisesta ja työelämästä Suomessa, ja minkälainen merkitys pakolaistaustaisten maahanmuuttajien omalla toimijuudella on ollut työllistymisessä. Tutkielman taustana on suomalainen maahanmuuttopolitiikka, kotouttamispolitiikka sekä tutkimukset maahanmuuttajien työelämästä. Keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia ovat kotouttaminen, eriarvoisuus, rasismi, syrjintä ja toimijuus. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksan pakolaistaustaisen maahanmuuttajan teemahaastatteluista. Tutkielmassa on käytetty laadullisia menetelmiä, ja aineiston analyysissä on hyödynnetty abduktiivista sisällönanalyysiä. Analyysissä on jäsennetty kuusi pääluokkaa, jotka ovat: epäoikeudenmukaisuus, haasteet, kieli, apu, tyytyväisyys ja toimijuus. Analyysin tulokset osoittavat, että tässä aineistossa pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kokemukset työelämästä sisälsivät eniten kokemuksia epäoikeudenmukaisuudesta sekä vähiten kerrontaa tyytyväisyydestä. Analyysin perusteella voi myös todeta, että pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työllistymisen kokemuksissa omalla toimijuudella oli suuri merkitys. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että pakolaistaustaiset maahanmuuttajat kokevat eriarvoisuutta, rasismia ja syrjintää suomalaisessa työelämässä. Toisaalta voidaan todeta, että yhteiskunnan tukirakenteet olivat vaatimattomassa asemassa pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työllistymisen kokemuksissa. Tulokset osoittavat, että yhteiskunnan tarjoamien tukirakenteiden hyötyjä on tärkeää selvittää myös maahanmuuttajien omien kokemusten näkökulmasta. Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kohtaamasta epäoikeudenmukaisuudesta työelämässä tarvitaan lisätutkimusta, jotta voidaan löytää tapoja ratkaista työelämän eriarvoisuutta tuottavia ongelmakohtia.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title”Työtä voin tehdä minäkin” : pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kokemuksia työelämästä suomalaisessa yhteiskunnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901281314
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysopakolaisuus
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokotoutuminen
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysosyrjintä
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysokokemukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record