Show simple item record

dc.contributor.authorNg, Kwok
dc.contributor.authorRintala, Pauli
dc.contributor.authorSaari, Aija
dc.contributor.authorLeppä, Niko
dc.contributor.authorKokko, Sami
dc.date.accessioned2019-01-14T10:40:06Z
dc.date.available2019-01-14T10:40:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationNg, K., Rintala, P., Saari, A., Leppä, N., & Kokko, S. (2018). Toimintarajoitteita kokevien nuorten liikunta- ja urheiluseura-aktiivisuus sekä istumisen määrä. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>55</i>(6), 103-110. <a href="https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t_6-18_tutkimusartikkelit_103-110_lowres-f2518df0-5352-4809-acda-26875cc6844c.pdf" target="_blank">https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t_6-18_tutkimusartikkelit_103-110_lowres-f2518df0-5352-4809-acda-26875cc6844c.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_28819553
dc.identifier.otherTUTKAID_80087
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62459
dc.description.abstractVammaisista henkilöistä puhutaan usein yhtenäisenä ryhmänä ikään kuin vamma olisi kaikilla samanlainen tai sen vaikutukset toimintakykyyn samankaltaiset. Vaikka erilaisten vammojen ja pitkäaikaissairauksien tiedetään rajoittavan ihmisten tekemistä eri lailla, liikunta-aktiivisuutta mittaavissa tutkimuksissa tai tilastoinneissa niitä ei ole useinkaan eroteltu. Syinä ovat voineet olla esimerkiksi pienet tutkittavien määrät tai liian yleiset mittausmenetelmät. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella vuoden 2016 ”Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa” (LIITU) -tutkimuksen aineistossa toimintarajoitteisuutta, liikunta-aktiivisuutta, liikuntaseuraan kuulumista ja istumisen määrää ja verrata niitä vammattomiin nuoriin. LIITU-tutkimuksessa 11–15-vuotiaita nuoria (n=4724) pyydettiin raportoimaan kokemansa toimintarajoitteet (nähdä, kuulla, puhua sujuvasti, liikkua tai käsitellä esineitä, hengittää tai muistaa asioita/ keskittyä). Lisäksi selvitettiin toimintarajoitteisuuden yhteyksiä liikuntakäyttäytymiseen, urheiluseurassa harrastamiseen ja istumiseen. Noin 15 prosenttia nuorista raportoi kokemansa toimintarajoitteen, joka häiritsee heidän arkeaan. Erilaisista toimintarajoitteista liikkumisen vaikeudet vaikuttavat liikunta-aktiivisuuteen eniten. Erityisesti liikkumisen vaikeuksia kokevat nuoret raportoivat tilastollisesti merkitsevästi vähemmän reipasta/rasittavaa liikuntaa, vähemmän urheiluseura-aktiivisuutta ja enemmän istumista viikonloppuisin kuin ne nuoret, joilla ei ollut toimintarajoitteita. Liikkumisen vaikeuksia kokevat pojat harrastivat myös selvästi vähemmän reipasta liikuntaa verrattuna muihin toimintarajoitteita kokeviin nuoriin. Enemmän huomiota tulisi kiinnittää olosuhteiden ja palveluiden esteettömyyteen ja saavutettavuuteen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus liikkua omien edellytystensä sallimissa rajoissa ja osallistua urheiluseuratoimintaan.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen Seura ry
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t_6-18_tutkimusartikkelit_103-110_lowres-f2518df0-5352-4809-acda-26875cc6844c.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherliikunta-aktiivisuus
dc.subject.otherurheiluseurat
dc.titleToimintarajoitteita kokevien nuorten liikunta- ja urheiluseura-aktiivisuus sekä istumisen määrä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812275332
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineErityisliikuntafi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdapted Physical Activityen
dc.contributor.oppiaineHealth Promotion and Health Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2018-12-27T10:15:10Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange103-110
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries6
dc.relation.volume55
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Liikuntatieteellinen Seura ry, 2018.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysovammaisuus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoistuminen
dc.subject.ysourheilu- ja liikuntaseurat
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p916
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15704
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23102
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6418
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4354
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12732
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p18355
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13022
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2041
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright