Show simple item record

dc.contributor.authorKoikkalainen, Niina
dc.contributor.authorTommila, Hanne
dc.date.accessioned2019-01-10T06:34:43Z
dc.date.available2019-01-10T06:34:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62432
dc.description.abstractOpettajalta saatu palaute on olennainen osa perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) painottamaa formatiivista arviointia. Palautteella nähdään olevan laaja ja kauaskantoinen merkitys oppilaiden oppimiseen sekä oppijaminäkuvan muodostumiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää viidesluokkalaisten oppilaiden käsityksiä opettajalta saadun palautteen merkityksestä oppimiselle. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja siinä käytettiin fenomenografista lähestymistapaa oppilaiden käsitysten tutkimiseen. Aineisto kerättiin alkuvuodesta 2018 puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Tutkimukseen osallistui yhteensä yksitoista viidennen luokan oppilasta, joilta saatu tutkimusaineisto analysoitiin nelivaiheista fenomenografista analyysimenetelmää käyttäen. Tutkimuksen tuloksista ilmeni kolmenlaisia käsityksiä: palautteen koettiin edistävän oppijaminäkuvan kehitystä, palautteen koettiin vaikuttavan työskentelyyn ja tehtäviin sekä palautteen koettiin vaikuttavan ristiriitaisesti sekä oppijaminäkuvan kehittymiseen että tehtäviin. Opettajalta saatu palaute koettiin merkitykselliseksi ja se näyttäytyi oppilaille pääsääntöisesti myönteisenä sekä oppimiseen tai työskentelyyn positiivisesti vaikuttavana asiana. Tutkimuksen tulokset vahvistivat aiempien tutkimusten tapaan käsitystä opettajalta saadun palautteen tärkeästä merkityksestä oppilaiden oppimiseen ja oppijaminäkuvan muodostumiseen. Koska jokainen oppilas käsittää ja kokee palautteen merkityksen hyvin yksilöllisesti, tulee opettajan antaa palautetta tarkoituksenmukaisesti ja harkitusti. Parhaimmillaan palaute tukee oppilaiden kasvua itsenäisiksi ja omiin kykyihin positiivisesti suhtautuviksi kansalaisiksi.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.titleViidesluokkalaisten oppilaiden käsityksiä opettajalta saadun palautteen merkityksestä oppimiselle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901101141
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysofenomenografia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record