Show simple item record

dc.contributor.advisorHusso, Marita
dc.contributor.authorHerranen, Krista
dc.date.accessioned2018-12-14T07:26:25Z
dc.date.available2018-12-14T07:26:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60610
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla suomalaiset johtajanaiset yhteensovittavat ansiotyötä ja perhe-elämää. Tutkin, millaisia haasteita eri tasolla erilaisissa organisaatioissa työskentelevät johtajanaiset kohtaavat yhdistäessään perhe- ja työvastuita. Lisäksi kartoitan, millaisia ratkaisukeinoja johtajanaiset kertovat käyttävänsä arjessa toimiessaan. Tutkimuksessa hyödynnän sekä feministisiä että arjen tutkimuksen teorioita. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt laadullista temaattista sisällönanalyysia. Empiirisen aineiston muodostavat kymmenelle naisjohtajalle tekemäni haastattelut, jotka olen litteroinut sanatarkasti. Analyysissa esiin nousevat, työn ja perheen yhteensovittamisen ristiriitoja kuvaavat teemat ovat ”kiire ja stressi”, ”johtajuustyön vaativuus”, ”järjestelmien toimimattomuus”, ”perhevastuiden epätasainen ja perinteinen jakautuminen”, ”syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet” ja ”tuen puute”. Ratkaisukeinoja kuvaavat teemat jakautuvat kahteen osaan: ensimmäinen on ”yksilöllisten valintojen korostaminen haasteiden ratkaisuna” ja sen alateemoja ovat ”työtehtävien mallikas hoitaminen” ja ”perheen etusijalle laittaminen”. Toinen ristiriitojen ratkaisuyrityksiä kokoava teema on ”muiden ihmisten ja toimijoiden tarjoaman tuen merkitys”, joka jakautuu alateemoihin ”puolison tuki”, ”sukulaisten ja ystävien tuki”, ”työpaikan tuki” ja ”palvelujärjestelmän tuki”. Tutkimani ilmiö näyttäytyy aineistoni valossa monimuotoisena, koska kullakin johtajanaisella on omanlaisensa työura ja perhetausta, mutta aineistossa on havaittavissa myös yhteneväisyyttä. Aineistoni valossa näyttää siltä, että naiset voivat tehdä ansiotyötä korkeissakin asemissa, mutta heillä on edelleen usein päävastuu kotitöiden tekemisestä ja lasten hoitamisesta. Osalla puoliso on apuna, kun taas joillakin sosiaalinen verkosto on tärkeä tekijä arjen sujuvuuden takaajana. Silti johtajanaiset käyttävät paljon aikaa lastenhoitoon ja kotitöiden tekemiseen. Vaikka työelämässä naisten asema on hiljalleen parantunut, kodin piirissä on vielä paljon tehtävää tasa-arvoisen vanhemmuuden saavuttamiseksi.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title”Äiti, tulisit joskus edes viideltä kotiin” : johtajanaisten työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet ja ratkaisut
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812145121
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysoansiotyö
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoperhe (ilmiöt)
dc.subject.ysolastenhoito
dc.subject.ysoperhe-elämä
dc.subject.ysoäitiys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record