Show simple item record

dc.contributor.advisorHökkä, Päivi
dc.contributor.authorHalme, Paula
dc.date.accessioned2018-12-11T07:10:56Z
dc.date.available2018-12-11T07:10:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60549
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoitus oli ymmärtää paremmin aikuiskouluttajan pedagogisissa opinnoissa (APO) koettuja merkittäviä oppimiskokemuksia ja sitä, millaisia tunteita näihin kokemuksiin liittyy. APO-koulutus koostuu lähi- ja etäjaksoista ja sen toteuttaa Jyväskylän Yliopisto. Tutkimukseen haastateltiin seitsemää lukuvuonna 2016-2017 APO:t suorittanutta henkilöä, joihin kuului kasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoita sekä työelämästä ja JYU:n henkilökunnasta koulutukseen osallistuneita henkilöitä. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla helmi-maaliskuussa 2018 ja analysoitiin tulkitsevalla fenomenologisella tutkimusotteella, jonka seurauksena saatiin viisi teemaa merkityksellisestä oppimisesta. Teemat olivat: teorian ja käytännön vuoropuhelu; ryhmässä oppiminen; reflektio; uudet ajatukset; sekä ammatillisen identiteetin muutos. Merkittävää haastateltaville oli teorian testaus käytännössä harjoittelemalla, vahvistuksen saaminen omalle työlle teoriatiedosta, oman elämänkokemuksen hyödyntäminen koulutuksessa sekä havainnoiden oppiminen. Ryhmätyöskentely mahdollisti sekä omien ajatusten kehittämisen keskustelun avulla että lisäsi ymmärrystä ihmisten erillisyydestä ja yksilöllisyydestä. Reflektio-teemaan sisältyi tiedon prosessointi ja jäsentely, tiedostamaton ajatusten muhiminen, haasteellisten tilanteiden merkityksellistäminen sekä omista tunteista oppiminen itsetutkiskelun avulla. Uusien ajatusten synty piti sisällään oivallukset, ennakkoluulojen karisemisen ja pitkäkestoisemmat muutokset ajattelussa. Ammatillisen identiteetin muutos ilmeni ammatillisten ”silmälasien” omaksumisena, parempaan itseensä tutustumisena sekä voimaantumisen ja pystyvyyden lisääntymisenä. Haastateltavien tunnekokemusten kirjo oli laaja heidän opintojensa aikana, innostuksesta turhautuneisuuteen ja epävarmuudesta ylpeyteen ja turvalliseen oloon. Merkityksellistä oli myös omista tunnekokemuksista oppiminen ja kielteisten tunnekokemusten kääntäminen kiinnostaviksi oppimiskokemuksiksi. Tutkimus lisää ymmärrystä APO-opiskelijoiden oppimiskokemuksista ja tukee siten koulutuksen kehittämistä merkityksellistä oppimista tukevaksi.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.subject.otheraikuiskouluttajan pedagogiset opinnot
dc.subject.othertulkitseva tutkimus
dc.subject.othermerkittävä oppimiskokemus
dc.titleMerkitykselliset oppimiskokemukset ja tunteet aikuiskouluttajan pedagogisissa opinnoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812115045
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysooppimiskokemukset
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoaikuiskouluttajat
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoreflektio
dc.subject.ysokorkeakoulupedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record