Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Tuomo
dc.contributor.authorLager, Laura
dc.date.accessioned2018-12-05T07:25:43Z
dc.date.available2018-12-05T07:25:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60489
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmani aiheena on tilallisen hallinnan muutos aikuissosiaalityössä. Tutkimuksen tapauksena on helmikuussa 2018 avattu Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Helsingissä. Kalasataman keskus on niin sanottu monitilatoimisto, jossa työntekijöillä ei ole omia työpisteitä. Se on esimerkkitapaus, jolla kaupunki pyrkii sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon. Kalasatamassa tarjotaan monenlaisia aikuisille suunnattuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita samassa rakennuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää keskukseen helmikuussa 2018 muuttaneiden aikuissosiaalityön ja nuorten tiimien työntekijöiden kokemuksia ja ajatuksia tilallisen hallinnan muutoksista työn rutiineissa, työtavoissa, kokemuksissa ja yhteistyössä muiden ammattilaisten sekä asiakkaiden kanssa. Tapauksen voi katsoa kertovan myös laajemmasta ilmiöstä ja ajankohtaisesta muutoksesta aikuissosiaalityön toimintaympäristössä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on hallinnan tutkimus ja käsitteistö sekä sosiaalityön keskustelu uusliberalismin ja uuden julkishallinnon vaikutuksista sosiaalityössä. Michel Foucault´ta voi pitää hallinnan tutkimuksen innoittajana. Vallankäyttö ymmärretään tässä tutkimusperinteessä jotakin tuottavana. Keskeistä on myös mahdollisuus toimia toisin, tietynlainen hallinta ei ole ainoa mahdollinen käytäntö. Tutkimuksen aineisto on kerätty pääasiassa fokusryhmähaastatteluina neljässä aikuissosiaalityön ja nuorten palveluiden tiimissä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Haastatteluiden lisäksi aineistona on ollut kirjallisia dokumentteja, joissa kerrotaan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tavoitteista ja toimintamallista. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on myöntänyt tutkimukselle tutkimusluvan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, miten tilallisen hallinnan avulla työtapoja ja käytäntöjä on jouduttu muuttamaan Kalasatamaan muuton jälkeen. Toisaalta nähdään, minkälaiset tavoitellut muutokset eivät toteudu vain tilallisen hallinnan kautta. Tarvitaan myös sovittuja rakenteita ja käytäntöjä. Tulosten perusteella voi myös pohtia, kuinka paljon uusi tilallinen hallinta heikentää aikuissosiaalityön mahdollisuuksia toimia sosiaalityön omien eettisten periaatteiden ja tavoitteiden mukaan. Työntekijöiden tunteisiin ja keholliseen kokemukseen ulottuva tilallinen hallinta, uuden julkishallinnon työoloihin ja työn tekemisen käytäntöihin tuomat heikennykset ja muutokset voivat haastaa sosiaalityön ammattilaisia puolustamaan sosiaalityön asemaa ja kohottamaan aikuissosiaalityön ääntä.fi
dc.format.extent94
dc.language.isofi
dc.subject.otherhallinnan tutkimus
dc.subject.otheruusi julkishallinto
dc.subject.othertoimistotila
dc.subject.othermonitilatoimisto
dc.titleSellikonttorista monitilatoimistoon : tapaustutkimus tilallisen hallinnan muuttuvista käytännöistä aikuissosiaalityössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812055002
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotoimitilat
dc.subject.ysotapaustutkimus
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysohallinta
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysotila
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysokäytäntö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record