Show simple item record

dc.contributor.authorLappalainen, Katariina
dc.date.accessioned2018-12-05T06:59:26Z
dc.date.available2018-12-05T06:59:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60484
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen Venäjän valtion television suosioon ja vaikutusvaltaan liittyviä tekijöitä sekä sitä, millä keinoin televisiossa esitetyt näkökulmat ohjailevat katsojan tulkintaa haluttuun suuntaan. Tutkin myös televisio-ohjelmien rakenteeseen liittyviä ominaisuuksia kuten narratiivia sekä realismin rakentumista, jotka osaltaan kasvattavat uutisen vaikutusvaltaa. Työssäni huomio siis kohdistuu paljolti ihmisen ajattelun toimintaan, jota valtaapitävät hyödyntävät niin uutisen rakenteen, kuin sen sisällönkin muodostamisessa. Aiheen käsittely on perusteltua, sillä ihmisten maailmankuvat pohjautuvat pitkälti median antamaan tietoon. Aineistona tutkimusta varten olen käyttänyt Venäjän valtiollisella televisiokanavalla esitettyä, tapahtumia analysoivalla otteella selittävää uutisreportaasia. Reportaasin aiheena on Venäjän doping-skandaali, jonka julkaisun aikaan saatiin vahvistettua tietoa Venäjän antidoping-laboratorion toiminnasta valtion rahoituksella. Aineistoksi valikoitui kyseinen uutinen, sillä kiinnostukseni kohteena oli se, miten venäläinen media vastaa ulkopuolelta tuleviin syytöksiin ja kääntää syytökset omaksi edukseen. Tutkimusmetodina käytän Norman Faircloughin Kriittistä diskurssianalyysiä, joka yhdistää kielen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen todellisuuden tarkastelun kolmen mittaustason kautta. Metodin avulla on mahdollista selvittää kielen taakse piilotettuja yhteiskunnallista tilaa kuvastavia rakenteita. Analyysi osoittaa, että valtion television vaikutusvallan säilymisessä ensisijaisen tärkeässä asemassa ovat Venäjällä vahvasti säilynyt ideologinen perusta, jonka sisältämät ajatukset maan geopoliittisesta asemasta ja vahvasta ja kunniakkaasta valtiosta ovat syvällä venäläisten televisiokatsojien maailmankuvassa. Tämän maailmankuvan muodostumisessa tärkeitä kohtia ovat kulttuuritekijät ja vastakkainasettelut venäläisten ja muiden välillä, mitkä luovat venäläisille yhteistä kokemusta tapahtumien syistä. Tässä prosessissa ensisijaisen tärkeässä asemassa näyttää olevan naturalisaatio, jonka tuloksena televisiokatsojat alkavat pitää televisiossa esitettyjä tulkintoja maailmasta itsestäänselvyyksinä, luonnollisina totuuksina. Uutisia katsomalla katsoja taipuvat hyväksymään valtion näkökulmia omikseen. Tulkintani mukaan valtion tavoitteet on pystytty sovittamaan kansalaisten maailmankuvaan, jonka tuloksena katsojat säilyvät tyytyväisinä näkemiinsä uutisiin. Tällä tavalla valtaapitävät säilyttävät yhä uudelleen oikeutuksen toimintansa suuriin linjoihin. Vaikuttuminen ja todentuntuisuus vahvistuvat edelleen, kun näkökulmien esittämiseen käytetään katsojalta piilotettuja, tunteisiin vetoavia keinoja.fi
dc.format.extent37
dc.language.isoru
dc.subject.otheryhteisyys
dc.subject.otherVenäjä
dc.titleKak vlasti Rossii sozdajut i sokhranjajut ideologiju i obshchnost` cherez televizionnye novosti
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812054996
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysotelevisio-ohjelmat
dc.subject.ysotelevisio (joukkoviestimet)
dc.subject.ysoideologiat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record