Show simple item record

dc.contributor.authorKurkinen, Erkki
dc.date.accessioned2018-12-03T10:19:31Z
dc.date.available2018-12-03T10:19:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-951-39-7629-3fi
dc.identifier.isbn978-951-39-7629-3
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1908988
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60445
dc.description.abstractNew start-up companies are the basis for expansive companies. Expansive companies are extremely important for employment and for business growth. For this reason, it is important to know the processes how start-up companies are built up. In this research, the relations between prior entrepreneurial experience, prior international experience, effectuation and causation, financial performance and degree of internationalization were studied among the Finnish knowledge intensive business services (KIBS) start-up companies. The research utilized mixed methods and comprised of two parts, qualitative and quantitative parts. The former part included setting the research propositions based on the literature review, interviews of ten KIBS companies, analysis of the interview data using directed content analysis by coding the transcripts based on pre-determined codes of effectuation and causation dimensions and finally, verification of research propositions confirming them. Further, four hypotheses were set. The latter part included the test of the relations between prior entrepreneurial experience, prior international experience, effectuation and causation, financial performance and degree of internationalization. The study results suggested that entrepreneur’s own prior entrepreneurial experience has a strong positive and statistically significant effect on preferred use of effectuation instead of causation. Similarly, entrepreneur’s international experience was found to have a strong positive and statistically significant effect on effectuation whereas the same parameter had a small negative effect of causation. Effectuation was found to have strong positive and statistically significant effect on company’s degree of internationalization whereas causation was found to have no effect on that. Moreover, effectuation was found to have no effect on company’s financial performance, whereas causation was found to have a moderate positive effect on that. Causation and effectuation were able to explain 14.2 per cent of the variance of the degree of internationalization. However, none of them were able to explain the variance of financial performance statistically significantly.fi
dc.description.abstractStart-up yritykset ovat kasvuyritysten perusta. Kasvuyritykset ovat erittäin tärkeitä työllisyyden ja liiketoiminnan kasvun kannalta. Siksi on tärkeää tuntea niitä prosesseja, joiden mukaan start-up yrityksiä käynnistetään. Tässä tutkimuksessa tutkittiin suomalaisten osaamisintensiivisten yrityspalveluyritysten (engl. KIBS) perustajien aiemman yrittäjäkokemuksen, aiemman kansainvälisen kokemuksen, kehittämis- ja suunnitteluologiikan käyttämisen, yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ja kansainvälistymisasteen keskinäisiä suhteita. Tutkimus oli monimenetelmätutkimus, jossa oli kaksi osaa, laadullinen ja määrällinen osa. Laadullinen osuus sisälsi kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusväittämien muodostamisen, kymmenen yrityksen haastattelut sekä niiden analysoinnin ohjatun sisältöanalyysin avulla koodaamalla kehittämis- ja suunnittelulogiikoiden löydetyt ominaisuudet ennaltamääriteltyjä koodeja käyttäen. Lopuksi tutkimusväittämät todennettiin. Sen lisäksi laadittiin neljä tutkimusolettamaa. Määrällisessä osuudessa testattiin aiemman yrittäjäkokemuksen, aiemman kansainvälisen kokemuksen, kehittämis- ja suunnitteluologiikan käyttämisen, yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ja kansainvälistymisasteen keskinäisiä suhteita testaamalla asetetut olettamat. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että yrittäjän omalla aiemmalla yrittäjäkokemuksella on vahva positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä vaikutus kehittämislogiikan käytön suosimiseen suunnittelulogiikan sijasta. Myös yrittäjän kansainvälisellä kokemuksella löydettiin olevan vahva positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä vaikutus kehittämislogiikan käyttöön, kun taas sillä oli lievä negatiivinen vaikutus suunnittelulogiikan käyttöön. Kehittämislogiikalla todettiin olevan vahva positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä vaikutus yrityksen kansainvälistymisasteeseen, kun taas suunnittelulogiikalla sitä vaikutusta ei voitu todeta. Kehittämislogiikalla ei löydetty olevan vaikutusta yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn, kun taas suunnttelulogiikalla oli siihen lievä positiivinen vaikutus. Kehittämis- ja suunnittelulogiikoiden käyttö selittivät 14.2 prosenttia kansainvälistymisasteen vaihtelusta. Kumpikaan niistä ei selittänyt yrityksen talodellisen suorituskyvyn vaihtelua.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (158 sivua) : kuvitettu
dc.language.isoeng
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.subject.otherprior entrepreneurial experience
dc.subject.otherinternational experience
dc.subject.otherfinancial performance
dc.subject.otherinternationalization
dc.subject.othereffectuation
dc.subject.othercausation
dc.subject.otherKIBS
dc.subject.otherSEM
dc.subject.otherESEM
dc.subject.othercritical incidents technique
dc.subject.otherquantitative research
dc.subject.otherqualitative research
dc.subject.otherstart-up
dc.titleReasoning of using causation and effectuation logic : implications on start-up performance and internationalization
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7629-3
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.relation.issn2489-9003
dc.relation.numberinseries47
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysostartup-yritykset
dc.subject.ysokasvuyritykset
dc.subject.ysotietoyritykset
dc.subject.ysotuloksellisuus
dc.subject.ysokansainvälistyminen
dc.subject.ysoyrittäjät
dc.subject.ysokokeneisuus
dc.subject.ysopäätöksenteko


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record