Show simple item record

dc.contributor.advisorEkström, Nora
dc.contributor.authorTiirikainen, Kati
dc.date.accessioned2018-11-28T07:14:18Z
dc.date.available2018-11-28T07:14:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60367
dc.description.abstractAjatusten ilmaiseminen kirjoitetussa muodossa on keskeinen taito yhteiskunnassa. Nuorten vaikeudet kirjoittamista vaativissa tehtävissä vaikuttavat pitkäkestoisesti sekä lukio-opintoihin että muuhun elämään. Jotta kirjoittamisen vaikeuksissa osattaisiin tarjota oikeanlaista tukea, on tärkeää saada tietoa siitä, millaiset psykologiset tekijät ovat yhteydessä vaikeuksiin. Ahdistuneisuushäiriöt vaikuttavat keskeisesti monen nuoren elämään, mutta niiden yhteyttä kirjoittamisen vaikeuksiin on tutkittu vain vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka yleisiä kirjoittamisen vaikeudet suomalaisilla lukiolaisilla ovat ja onko niillä yhteyttä yleistyneen ahdistuneisuushäiriön oireisiin. Lisäksi tutkin, kuinka samankaltainen mahdollinen yhteys on lukiolaispojilla ja -tytöillä sekä miten paljon vanhempien matala koulutustaso, lukiolaisen huono koulumenestys ja lukiolaisen lukemisen vaikeudet selittävät yhteyttä. Tutkimuksessa käytin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn vuoden 2015 aineistoa, johon sisällytin 38 148 lukiolaisen lomakevastaukset. Hyödynsin logistista regressioanalyysia tutkiessani yleistyneen ahdistuneisuuden yhteyttä lukiolaisten itse raportoimiin kirjoittamisen vaikeuksiin. Aineiston perusteella noin neljännes lukiolaisista koki melko paljon tai erittäin paljon vaikeuksia kirjoittamista vaativissa tehtävissä. Noin 5 % koki erittäin paljon kirjoittamisen vaikeuksia. Kirjoittamisen vaikeuksien ja ahdistuneisuuden välillä oli selvä yhteys: tutkittujen lukiolaisten joukossa riski kirjoittamisen vaikeuksiin oli muihin verrattuna noin kaksinkertainen niillä, joilla oli yleistyneen ahdistuneisuushäiriön oireita. Yhteys oli samankaltainen lukiolaispojilla ja -tytöillä. Vanhempien matala koulutustaso, lukiolaisen huono koulumenestys ja lukiolaisen lukemisen vaikeudet selittivät pienen osan yhteydestä, mutta havaittu yhteys oli varsin selkeä silloinkin, kun näiden tekijöiden vaikutus oli vakioitu. Tutkimuksen tulosten mukaan kirjoittamisen vaikeudet ovat suomalaisilla lukiolaisilla melko yleisiä, ja ahdistuneet nuoret kärsivät kirjoittamisen vaikeuksista muita todennäköisemmin. Sekä kirjoittamisen vaikeuksien että ahdistuneisuuden vähentämiseksi on tärkeää löytää toimivia interventioita ja tuen muotoja.fi
dc.format.extent27
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluvaikeudet
dc.titleAhistaa! : ahdistuneisuuden yhteys lukiolaisten kirjoittamisen vaikeuksiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811284909
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKirjoittaminenfi
dc.contributor.oppiaineCreative writingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3041
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysoahdistus
dc.subject.ysoahdistuneisuushäiriöt
dc.subject.ysoyleistynyt ahdistuneisuushäiriö
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record