Show simple item record

dc.contributor.authorPiittinen, Sari
dc.date.accessioned2018-11-08T10:15:24Z
dc.date.available2018-11-08T10:15:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-951-39-7607-1fi
dc.identifier.isbn978-951-39-7607-1
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1906389
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60162
dc.description.abstractThis dissertation research investigates the deployment of Gothic elements in digital games and player experiences of Gothic monsters. The Gothic is a rich and popular resource for games that, through representations of monstrosities and injustice, aims to induce in players a pleasurable feeling of discomfort, yet also reflects contemporary anxieties. The dissertation comprises three case studies of which the first two are close readings of the action role-playing game Fallout 3 and the third discourse analysis of transcribed player narration from Let’s Play (LP) gameplay videos. More specifically, the case studies discuss the dual role of Gothic monstrosities as a cause and consequence of the dystopia represented in the game world, Gothic ideology conveyed through multimodal means in the game and the players’ moral evaluations of its quasi-human Gothic monsters. The data for the first two case studies consisted of notes and screenshots systematically collected from the game, while the third case study examined transcribed narration from 20 different LP series of the game uploaded on YouTube. The findings show that, as well as monstrosities that are to be defeated and feared, games can also feature complex Gothic villain-heroes and sympathetic monsters whose actions and characterization are actively evaluated by players, as demonstrated in gameplay videos. These evaluations are influenced by whether the monsters are perceived as victims of injustice, making certain actions forgivable, or treacherous and therefore abhorrent. Their existence must make sense socially and biologically and be contextualized by the game world so that they can potentially enlist player sympathy. Spatial storytelling – such as items and notes left in the game space – can be used to convey narratives of past ideological horrors. Games can also reproduce traditional Gothic ideology such as othering, which takes on a dual role: players distance themselves from characters perceived as tyrannical, whereas characters ostracized by society evoke their sympathy. Players are morally autonomous and negotiate morality via humour, gossip and swearing in LP discourse. The Gothic continues to be complex, ambivalent, even contradictory in digital games, producing a sense of uncertainty during play.eng
dc.description.abstractTämä väitöskirjatutkimus tarkastelee goottilaisten ainesten käyttöä digitaalisissa peleissä ja pelikokemuksia goottilaisista hirviöistä. Gotiikka on rikas ja suosittu voimavara peleille, jotka hirviömäisyyksien ja epäoikeudenmukaisuuden esittämisen kautta heijastavat ajankohtaisia ahdistuksen aiheita ja pyrkivät herättämään pelaajissa samanaikaista nautinnon ja epämiellyttävyyden tunnetta. Väitöskirja koostuu kolmesta tapaustutkimuksesta. Kaksi ensimmäistä ovat lähilukuja toimintaroolipelistä Fallout 3, kun taas kolmas on diskurssianalyysi Let's Play -pelivideoista litteroidusta pelaaja-kerronnasta. Nämä tutkimukset käsittelevät goottilaisten hirviöiden kaksoisroolia pelimaailman dystopian aiheuttajina ja seurauksina, pelissä multimodaalisin keinoin viestitettyä goottilaista ideologiaa, ja pelaajien moraalisia arvioita sen ihmismäisistä hirviöistä. Kahden ensimmäisen tapaustutkimuksen aineisto koostui pelistä järjestelmällisesti kerätyistä muistiinpanoista ja ruudunkaappauksista, kun taas kolmas tutkimus tarkasteli litteroitua kerrontaa 20:sta Fallout 3 -pelistä tehdystä, YouTubeen ladatusta Let's Play -pelivideosarjasta. Löydökset kertovat, että vain päihitettäviksi ja pelättäviksi tarkoitettujen hirviöiden lisäksi pelit voivat sisältää moniulotteisia goottilaisia sankari-roistoja ja sympaattisia hirviöitä, joiden toimintaa ja hahmokuvausta pelaajat arvioivat aktiivisesti, kuten pelivideot osoittavat. Näihin arvioihin vaikuttaa se, tulkitaanko hirviöt epäoikeudenmukaisuuden uhreina, minkä seurauksena jotkin moraalisesti kyseenalaiset teot ovat anteeksiannettavissa, kun taas pelaajaan kohdistuva petollisuus tuomitaan erityisen vastenmielisenä. Hirviöiden olemassaolo tulee olla sosiaalisesti ja biologisesti selitettävissä pelimaailman kontekstissa, jotta heidän on mahdollista herättää pelaajan myötätuntoa. Tilallista tarinankerrontaa - kuten pelin tiloihin jätettyjä esineitä ja viestejä - voidaan käyttää kertomaan menneistä ideologisista kauhistuttavuuksista. Pelit voivat myös jäljentää perinteisiä goottilaisen ideologian piirteitä kuten toiseuttamista, joka saa kaksoisroolin: pelaajat etäännyttävät itsensä hahmoista, jotka nähdään tyrannimaisina, kun taas pelimaailman yhteiskunnan hyljeksimät hahmot herättävät pelaajien myötätunnon. Pelaajat ovat moraalisesti itsenäisiä ja neuvottelevat moraalisuutta sanallisesti huumorin, juoruilun ja kiroilun kautta Let's Play -diskurssissa. Gotiikan monimuotoinen, jopa ristiriitainen kerronta jatkuu digitaalisissa peleissä, tuottaen epävarmuuden tunnetta pelin aikana.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (123, 18 sivua, 3 numeroimatonta sivua) : kuvitettu
dc.language.isoeng
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.subject.otherGothic
dc.subject.otherdigital games
dc.subject.othermonstrosity
dc.subject.otherdystopia
dc.subject.othergaming
dc.subject.othergamepley videos
dc.subject.othermorality
dc.subject.otherplay experience
dc.subject.otherFallout 3
dc.titleReconstructing the Gothic in games and gaming : Gothic monsters and ideology in the story world and player experiences of Fallout 3
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7607-1
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.relation.issn2489-9003
dc.relation.numberinseries37
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysogotiikka
dc.subject.ysodigitaaliset pelit
dc.subject.ysopelit
dc.subject.ysopelaaminen
dc.subject.ysopelitutkimus
dc.subject.ysovideo
dc.subject.ysokauhu
dc.subject.ysohirviöt
dc.subject.ysodystopiat
dc.subject.ysokerronta
dc.subject.ysotarinat
dc.subject.ysolähiluku


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record