Show simple item record

dc.contributor.advisorRautio, Riitta
dc.contributor.authorPerämäki, Kristiina
dc.date.accessioned2018-11-05T13:25:53Z
dc.date.available2018-11-05T13:25:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60103
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin musiikkifestivaalien järjestäjien ja heidän asiakkaidensa välisiä suhteita markkinoinnin näkökulmasta. Tarkastelun kohteena oli neljä suomalaista, musiikkigenreltään erityylistä, musiikkifestivaalia. Tutkimusta ohjaavia tutkimuskysymyksiä oli kaksi: Millaisena musiikkifestivaalien järjestäjät kokevat suhteensa asiakkaisiin? Millainen merkitys asiakassuhteilla on tapahtuman markkinoinnissa? Tulosten tulkinnassa käytettiin erityisesti taiteiden ja palveluiden markkinoinnin kohdalla suositeltavaa suhdemarkkinointimallia. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto koostui kunkin festivaalin markkinoinnista vastaavien henkilöiden haastatteluista. Haastattelujen pohjalta kerätty aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä teemoittelemalla haastatteluissa toistuvat aiheet yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Merkittävimmiksi tuloksiksi saatiin, että asiakkaan viihtyvyys ja hänen haluihinsa ja tarpeisiinsa vastaaminen koetaan musiikkifestivaalien tuotannossa ensisijaisen tärkeiksi asioiksi. Erityisen tärkeänä järjestäjät pitävät vanhojen asiakassuhteiden vaalimista muun muassa laadukkaan esiintyjätarjonnan ja ystävällisen palvelun kautta. Vaikka vanha asiakas koetaan tärkeäksi, festivaalit pyrkivät markkinoimaan tapahtumaa myös uusille asiakkaille. Tulokset osoittavat, että mitä uskollisempi asiakas on, sitä arvokkaampi hän on festivaalille. Lujista vanhoista asiakassuhteista voi olla hyötyä esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa, sillä asiakassuhteen ollessa tiivis, myös asiakas voi haluta toimia festivaalin hyväksi. Musiikkifestivaalit eivät toteuta säännöllisen aktiivisesti markkinointitutkimuksia. Tulosten myötä voidaan kuitenkin päätellä, että tutkimusten laatiminen säännöllisemmin saattaisi olla kannattavaa, sillä niiden kautta kerätyillä tiedoilla voisi olla positiivisia vaikutuksia muun muassa asiakasuskollisuuteen.fi
dc.format.extent65
dc.language.isofi
dc.subject.othermusiikkifestivaali
dc.subject.otherJuuka jatsaa
dc.subject.otherOulun musiikkijuhlat
dc.subject.otherJohn Smith Rock Festival
dc.titleYhdistävänä tekijänä rakkaus musiikkiin : musiikkifestivaalien järjestäjien kokemuksia asiakassuhteista tapahtuman markkinoinnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811054629
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysosuhdemarkkinointi
dc.subject.ysofestivaalit
dc.subject.ysomusiikkijuhlat
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoMusiikin aika
dc.subject.ysoasiakassuhde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record