Show simple item record

dc.contributor.authorLauk, Epp
dc.contributor.authorSalonen, Margareta
dc.contributor.authorSormanen, Niina
dc.date.accessioned2018-10-26T08:52:40Z
dc.date.available2018-10-26T08:52:40Z
dc.date.issued2018fi
dc.identifier.citationLauk, E., Salonen, M., & Sormanen, N. (2018).<em> LUOTSIVA. Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa : sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajina. Tutkimusraportti.</em>fi
dc.identifier.otherTUTKAID_79198
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59961
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa on selvitetty, minkä tyyppisiä postauksia ja minkälaista sisältöä neljän kotimaisen sanomalehden Facebook-sivuilla jaetaan ja millaista aktiivisuutta ne lukijoissa herättävät. Tutkimuskohteina ovat kaksi maakuntalehteä (Keskisuomalainen ja Kaleva) ja kaksi paikallislehteä (Jämsän Seutu ja SisäSuomen Lehti), jotka ovat sitoutuneet hankkeeseen yhteistyöosapuolina. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää postaus- ja keskustelustrategioita, jotka loisivat lukijoiden ja lehtien välille aktiivista ja tiivistä vuoropuhelua. Tutkimuksen aineisto koostuu neljän sanomalehden yhden vuoden Facebook-datasta aikaväliltä 1.6.2016 - 31.5.2017. Lisäksi tutkimuksen taustoittamiseksi haastateltiin sanomalehtien edustajia (4 kpl) loppuvuonna 2017. Tutkimuksen metodeina on käytetty kuvailevaa tilastoanalyysia, jolla vertailtiin neljän lehden kaikkia Facebook-postauksia yhden vuoden ajalta (6674 postausta), sekä lähilukuanalyysiä, jonka avulla analysoitiin manuaalisesti 16 kokonaisdatasta aktiivisuusmäärän perusteella lohkaistua otosta (yhteensä 1076 postausta). Otoksiin koottiin jokaisen lehden eniten ja vähiten hymiö-reaktioita saaneet postaukset sekä eniten jakoja ja kommentteja saaneet postaukset. Tutkimuksesta nousi esiin, että lehtien kannattaa kiinnittää huomiota pikemminkin postausten sisältöön kuin määrään. Lehtien yleisin postaustyyppi on linkkipostaus (lehden verkkosivulta Facebookiin linkitetty uutinen) ja sen tyyppiset postaukset ovat saaneet aikaan hyvin aktiivisuutta, mutta myös vähemmän käytetyt natiivipostaukset (postauksen sisältö on tehty Facebookia varten) ovat potentiaalisia aktiivisuuden lisääjiä. Esille nousi myös, että lehtien järjestämät kilpailut ja kyselyt, joihin osallistumista ei ole mahdollistettu Facebookissa (vaan ainoastaan reaalimaailmassa tai lehtien omilla verkkosivuilla tai sähköpostitse), eivät ole saaneet aktiivisuutta aikaan lehtien Facebook-sivuilla. Tutkimuksessa tehty vertailu paljastaa, että paikallislehdillä kommenttien määrää voidaan mahdollisesti lisätä kuva- ja tekstipostauksilla ja maakuntalehdillä kuva- ja videopostauksilla. Kaikilla lehdillä video- ja kuvapostauksilla voidaan mahdollisesti lisätä jakojen ja hymiö-reaktioiden määrää. Postausten aihealueita tarkasteltaessa nousivat esiin erityisesti politiikka-aiheiset postaukset – kevyemmät (viihteellisemmät) politiikka-aiheet ovat synnyttäneet hyvin kommentointia, mutta kovemmat politiikkaaiheet sekä ulkomaiden politiikkaa käsittelevät aiheet ovat keränneet vähäisempää aktiivisuutta. Postausten ajankohtia tarkastelemalla kävi ilmi, että perinteisen työpäivän aikana (klo 8–16) jaettiin postauksia eniten ja tätä myöhemmin tehtyjä postauksia kommentoitiin eniten. Uutiskriteereiden kohdalla erityisesti maakuntalehtien Facebook-sivuilla paikalliset aiheet ovat keränneet hyvin aktiivisuutta (hymiöreaktioita, jakoja ja kommentteja). Paikallislehtien postaukset ovat yleisesti lähes poikkeuksetta aina paikallisia, mutta maakuntalehtien sivuille postataan myös muutakin kuin paikallisia aiheita koskevia uutisia. Emotionaalista sävyä tarkasteltaessa nousi esiin, että hymiöillä reagoitiin eniten positiivisiin postauksiin. Jakojen ja kommenttien suhteen emotionaalisessa sävyssä ilmeni hajontaa, mutta jokseenkin hyvin jakoja tuottivat negatiivissävytteiset postaukset, jotka kertovat erilaisista vaaroista (mm. poliisin tiedotteet), kadonneista ihmisistä sekä eläimistä.fi
dc.format.extent41
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othersosiaalinen mediafi
dc.subject.otherFacebookfi
dc.subject.othersanomalehdetfi
dc.subject.othermediafi
dc.subject.otherjoukkoviestimetfi
dc.subject.otheruutisetfi
dc.subject.otherkriteeritfi
dc.subject.otherluotettavuusfi
dc.subject.othernewspapersfi
dc.subject.othersocial mediafi
dc.subject.otherreliabilityfi
dc.titleLUOTSIVA. Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa : sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajina. Tutkimusraporttifi
dc.typeworkingPaper
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810194460
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineJournalistiikka
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/Report
dc.date.updated2018-10-19T06:15:18Z
jyx.note.urihttp://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201909034009
jyx.note.urihttp://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201908133812
dc.description.reviewstatusnonPeerReviewed
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat 2018
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright