Show simple item record

dc.contributor.advisorVirmasalo, Ilkka
dc.contributor.authorVallenius, Sari
dc.date.accessioned2018-10-18T11:54:55Z
dc.date.available2018-10-18T11:54:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59875
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena on tunnistaa miten nykyinen Yhdysvaltain presidentti, Donald John Trump ja senaattori Bernard “Bernie” Sanders ilmaisivat puheissaan tasa-arvoa ja epätasa-arvoa toimenpideratkaisuehdotuksissaan kun he asettuivat ehdolle presidentinvaaleihin vuonna 2015. Tarkastelen myös heidän amerikkalaisia unelmiaan ja keskityn erityisesti heidän unelmiensa tasa-arvo-ominaisuuteen, mahdollisuuksien tasa-arvoon, jota vertaan vaihtoehtoiseen lopputulosten tasa-arvoon. Analysoin puheet laadullisen tutkimusmetodin, sisällönanalyysin avulla ja yhdistän tulokset Göran Therbornin tasa-arvon ja epätasa-arvon mekanismeihin. Tämän jälkeen vertaan mekanismeja elämänehtojen ja resurssien eriarvoisuuteen sekä eksistentiaaliseen eriarvoisuuteen. Mahdollisuuksien ja lopputulosten tasa-/epätasa-arvot sisältyvät resurssien eriarvoisuuteen. Tutkimuksen tulos on, että vaikka ehdokkailla on samankaltaisiakin ratkaisuehdotuksia, käyttää Sanders enemmän tasa-arvon mekanismeja kuin Trump, mihin vaikuttavat heidän erilaiset lähestymistapansa retoriikassa ja politiikassa. Sisällönanalyysin lisäksi Trumpin puheesta muodostuu kaksi päänarratiivia, jotka ovat pätevyyden ja epäpätevyyden narratiivit. On ensiarvoisen tärkeää saada lisää tietoa ehdokkaiden taustamotiiveista, asenteista ja arvoista. Kun ne tehdään läpinäkyviksi, on helpompaa osallistua politiikan tekoon äänestäjänä. Avainsanat: amerikkalainen unelma, mahdollisuuksien tasa-arvo, lopputulosten tasa- arvo, elämänehtojen eriarvoisuus, eksistentiaalinen eriarvoisuus, resurssien eriarvoisuusfi
dc.description.abstractThe aim of the following thesis is to identify how the incumbent President of the United States, Donald John Trump and Senator Bernard “Bernie” Sanders expressed (in)equality through their policy solutions in the presidential announcement speeches in 2015. I also assess their American dreams and concentrate particularly on the equality feature of the dream, namely equality of opportunity and contrast it with an alternative, equality of results. I analyze the speeches with a qualitative method, a content analysis which I merge with Göran Therborn’s mechanisms of (in)equality. Then I compare the mechanisms to vital, existential and resource inequality. Resource inequality includes the features of (in)equality of results and opportunity. The result of the research is that even though the candidates suggest also similar solutions, uses Sanders more often the mechanisms of equality than Trump due to the different approaches in rhetoric and politics. Trump’s speech also produces two main narratives of competence and incompetence. It is imperative to receive more information of the deeper motives, attitudes and values of the political speeches. Once they become transparent, it is easier to take a position as a voter. Keywords: the American dream, equality of opportunity, equality of results, vital inequality, existential inequality, resource inequalityen
dc.format.extent63
dc.language.isoen
dc.subject.otherAmerican dream
dc.subject.otherequality of opportunity
dc.subject.otherequality of results
dc.subject.otherDonald Trump
dc.subject.otherBernie Sanders
dc.title"In the remaking of the American dream" : (in)equality in the presidential announcement speeches of Donald Trump and Bernie Sanders
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810184453
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysounelmat
dc.subject.ysoamerikkalaiset
dc.subject.ysopuheet (tuotokset)
dc.subject.ysopresidentinvaalit
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysoyhteiskuntapolitiikka
dc.subject.ysoehdokkaat
dc.subject.ysoequality (values)
dc.subject.ysodreams (aspirations)
dc.subject.ysoAmericans
dc.subject.ysospeeches (outputs)
dc.subject.ysopresidential elections
dc.subject.ysocontent analysis
dc.subject.ysosocietal policy
dc.subject.ysocandidates


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record