Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorYlinen, Saila
dc.date.accessioned2018-10-18T10:25:19Z
dc.date.available2018-10-18T10:25:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59868
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on ollut tarkastella terapeuttisen kuvataiteen kokemuksia kahden näkökulman kautta. Oppilasaineistossa on keskitytty oppilaiden kokemuksiin kuvataiteesta sekä kuvataidetuntien herättämiin tunteisiin, haastatteluaineiston avulla on haettu näille heijastuspintaa yhden kuvataidekoulussa opettavan kuvataiteilijan havainnoista. Tutkimusmenetelminä on käytetty havainnointia, teemahaastattelua ja kirjoitelmia etnografis-fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuslähestymistavan hengessä. Tutkimusaineistoina ovat toimineet myös kenttämuistiinpanot sekä havainnointi- ja tutkimuspäiväkirja. Havainnointi on tapahtunut perusopetuksen kuvataideluokalla yhden kouluviikon aikana, jolloin tutkimukseen osallistui 18 neljäsluokkalaista oppilasta. Analyysissä aineistosta esiin tulleita kokemuksia on tarkasteltu tutkittavien ilmaisuina ja merkityksenantoina suhteessa terapeuttisen kuvataiteen ilmiöön. Terapeuttisuuden esteiden ja mahdollisuuksien tarkastelussa keskeisenä tutkimustuloksena nousee esiin vastakkainasettelu opettajajohtoisen ja "rajoja rikkovan" opetuksen välillä. Silmiinpistävin yhtäläisyys tuloksissa liittyy riittävän ajan merkitykseen terapeuttisuuden kokemisessa. Terapeuttisuuden mahdollistumista kuvaillaan myös "taiteilijan vapautena", jolloin puhutaan yhtäältä valmiista malleista irtautuvasta opetuksesta ja toisaalta oppilaiden mahdollisuuksista vaikuttaa enemmän itse kuvataiteen toteutustapoihin, tekniikoihin ja aikatauluun. Johtopäätöksenä on, että koulun kuvataideopetuksella on mahdollisuus olla terapeuttista, mutta se vaatii toteutuakseen riittävästi aikaa ja tilaa, sekä opettajalta tietynlaista "terapeuttista pelisilmää".fi
dc.format.extent110
dc.language.isofi
dc.subject.otherkuvataideterapia
dc.subject.otherkuvataiteen terapeuttisuus
dc.subject.otherterapeuttinen kuvataide
dc.titleNäkökulmia kuvataiteen terapeuttisuuteen : oppilaiden ja kuvataiteilijan kokemuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810184447
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotaideterapia
dc.subject.ysokuvataidekasvatus
dc.subject.ysotaidepsykoterapia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record