Show simple item record

dc.contributor.advisorVehkakoski, Tanja
dc.contributor.authorSaarinen, Susa
dc.date.accessioned2018-10-10T05:25:58Z
dc.date.available2018-10-10T05:25:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59792
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin alakoulun erityisopettajien käsityksiä konsultoinnista ja sen edellyttämästä asiantuntijuudesta erityisopettajan työssä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten jaettu asiantuntijuus ilmenee konsultoivan erityisopettajan työssä. Tutkimusaineisto koostui erityisopettajien puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Aineistosta löydettiin seuraavat kuusi asiantuntijuustyyppiä kuvaamaan erityisopettajien käsityksiä konsultatiivisen työn luonteesta sekä sen vaatimista taidoista: ovensuukonsultti, resurssikonsultti, asiantunteva tietotaitaja, sovitteleva yhteistyötaitaja, reflektoiva ohjaustaitaja sekä ratkaisuhakuinen verkosto-osaaja. Tutkimus osoitti, että erityisopettajan työn ajatellaan edellyttävän kykyä toteuttaa jaettua asiantuntijuutta moniammatillisen ryhmän kanssa. Erityisopettajat näkivät konsultatiivisen työn koostuvan neljästä keskeisestä ominaisuudesta, jotka liittyivät erityisopettajan substanssiosaamiseen, vuorovaikutustaitoihin, oman työn reflektointiin sekä verkosto-osaamiseen. Lisäksi tutkimuk-sessa havaittiin, että konsultoinnin osuus ja määrä työnkuvassa vaihteli huomattavasti erityisopettajien välillä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä erityisopettajan asiantuntijuutta ja osaamista konsultoivassa työssä. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että konsultatiivinen työ vaatii monenlaista asiantuntijuutta, jota myös erityisopettajien perus- ja täydennyskoulutuksen tulisi tarjota. Lisäksi tutkimus antaa viitteitä siitä, että erityisopettajat näkevät konsultoivan työnkuvan ja verkostoyhteistyön tärkeäksi keinoksi kehittää ja edistää erityisopetuksen laatua.fi
dc.format.extent64
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulukonsultaatio
dc.subject.otherjaettu asiantuntijuus
dc.subject.otherverkostoyhteistyö
dc.title”Et jos niinku sinne menee jotenki mestaroimaan niin se ei toimi” : jaettu asiantuntijuus erityisopettajan konsultatiivisessa työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810104395
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokonsultointi
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysokonsultit
dc.subject.ysoerityispedagogiikka
dc.subject.ysoasiantuntijuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record