Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorHassel, Helena
dc.date.accessioned2018-09-27T06:29:47Z
dc.date.available2018-09-27T06:29:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59704
dc.description.abstractIhmiset kuluttavat huomattavan osan päivästään puhelinta käyttäen. Älypuhelin on jatkuvasti käden ulottuvilla oleva tietokone, joka mahdollistaa mm. pääsyn internettiin ja yhteydenpidon muihin ympäri vuorokauden. Älypuhelinten tultua kiinteäksi osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää ovat myös niiden käytöstä seuraavat negatiiviset vaikutukset alkaneet nousta esiin selkeämmin. Moni kokee, että ei tulisi toimeen ilman puhelintaan. Äärimmäisissä tapauksissa puhelimen käyttö johtaa älypuhelinriippuvuuden kehittymiseen. Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa kandidaatintutkielmassa perehdytään älypuhelimen ongelmalliseen käyttöön ja älypuhelinriippuvuuteen sekä tarkastellaan näiden ilmiöiden mahdollisia syitä ja seurauksia yksittäisten käyttäjien näkökulmasta. Myös älypuhelinriippuvuuteen vaikuttavien syiden ja seurausten linkittymistä toisiinsa pohditaan. Teknologian kehitys ja älypuhelinten yleistyminen on tapahtunut niin nopeasti, ettei niiden käytöstä seuraavia vaikutuksia olla vielä ehditty tutkia riittävästi. Tämä tutkielma tarjoaa perustietoa älypuhelimista sekä niihin liittyvästä riippuvuudesta ja sen seurauksista. Tutkielman keskeisenä tuloksena esiin nousee, että älypuhelimen ongelmallinen käyttö ja älypuhelinriippuvuus muodostuvat vuorovaikutuksessa yksilön, teknologian ja ympäristön kanssa, eikä yksittäistä tekijää riippuvuuden synnylle ole helppo osoittaa. Älypuhelinriippuvuuden haitalliset seuraukset taas vaikuttavat niin yksilön fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin terveyteen. Koska älypuhelimet ovat saavuttaneet vankan aseman modernissa yhteiskunnassa, tulisi älypuhelinten käytöstä seuraavia haittoja tutkia lisää. Tärkeää olisi tutkia etenkin älypuhelinten pitkäaikaisen käytön seurauksia pienten lasten psyykkiselle ja kognitiiviselle kehitykselle. Nyt jo näyttää siltä, että huomattava osa älypuhelinten käyttäjistä on riippuvainen tai vaarassa tulla riippuvaiseksi älypuhelimestaan. Kaikkein alttein ikäryhmä tälle riippuvuudelle ovat lapset ja nuoret, joiden psyykkinen kehitys on vielä kesken.fi
dc.description.abstractPeople spend a significant part of their day using a phone. A smartphone is a computer that is constantly within arm’s reach and that enables access to the internet and communicating with others round the clock. Since smartphones have become integral to the everyday lives of people, the negative impacts of their use have also started to emerge more clearly. Many feel they could not cope without their phone. In extreme cases, the usage of a smartphone leads to the development of smartphone addiction. This bachelor’s thesis, that was carried out as a literature review, looks into the problematic use of smartphones and smartphone addiction, and examines the possible causes and consequences of these phenomena on the individual level. The link between the causes and consequences of smartphone dependency is also discussed. Technological development and the spread of smartphones have been so fast that the effects of their use have not yet been sufficiently researched. This thesis provides basic information on smartphones and the addiction related to them and its consequences. As a key result of the study, it is found that problematic use of smartphones and smartphone dependency form in interaction with the individual, technology and the environment, and it is not easy to point out a single factor that leads to addiction. The adverse consequences of smartphone addiction for the individual are both physical, psychological and social. As smartphones have gained a strong position in modern society, the disadvantages of using smartphones should be further researched. An especially important issue for further research would be investigating the effects of long-term smartphone usage on the psychological and cognitive development of young children. It already seems that a significant proportion of smartphone users are addicted to or are in danger of becoming addicted to their smartphones. The most vulnerable age group for this addiction are children, whose psychological development is still under way.en
dc.format.extent37
dc.language.isofi
dc.titleÄlypuhelinten haitat : ongelmallinen käyttö ja älypuhelinriippuvuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809274257
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotavat (toimintatavat)
dc.subject.ysoongelmakäyttö
dc.subject.ysoriippuvuus
dc.subject.ysoälypuhelimet
dc.subject.ysomobiililaitteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record