Show simple item record

dc.contributor.advisorHiitola, Johanna
dc.contributor.authorSipilä, Tiina
dc.date.accessioned2018-09-13T06:44:21Z
dc.date.available2018-09-13T06:44:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59494
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää perhehoitajien ja sijoitettujen lasten välistä suhdetta sekä perhehoitajien voimavaroja ja jaksamista heidän näkökulmastaan. Tutkimuksen tehtävänä on myös selvittää perhehoitajien tuen tarvetta sekä heille tarjottua tukea. Perhehoidosta tuli vuonna 2012 ensisijainen lasten sijoituksen muoto lastensuojelussa. Perhehoitoon sijoitettujen lasten määrä onkin tasaisesti kasvanut, joten perhehoidon tutkiminen on tästä syystä ajankohtaista. Perhehoitajien tuesta on runsaasti aiempaa tutkimusta, mutta sen sijaan perhehoitajien ja sijoitettujen lasten välistä suhdetta sekä perhehoitajien voimavaroja ja jaksamista on tutkittu vähemmän. Selvitin tässä tutkimuksessa perhehoitajien subjektiivisia kokemuksia grounded theory - lähestymistavan mukaisesti aineistolähtöisen analyysin avulla. Tutkimusaineisto muodostui 20 perhehoitajan vapaamuotoisesta kirjoitelmasta sekä kolmen perhehoitajan teemahaastattelusta. Tulosten mukaan suurin osa vastaajista koki suhteensa sijaislapseen lämpimäksi. Perhehoitajien mukaan suhde ja kiintymys lasta kohtaan kehittyy ja muuttaa muotoaan sijoituksen aikana. Toisaalta tuloksista oli havaittavissa, että toisinaan suhteen luominen lapseen nähdään haastavana ja raskaana lapsen hoidon vaativuuden takia. Suurin osa perhehoitajista koki jaksamisensa ja voimavaransa hyväksi. Jaksamiseen vaikutti voimakkaasti esimerkiksi sosiaalihuollon kanssa toimiva yhteistyö tai vastaavasti yhteistyön puuttuminen. Tukimuodoista arvostettiin sosiaalityöntekijän tukea, työnohjausta, vertaistukea, perhetyöntekijän tukea, virkistystoimintaa ja koulutusta. Perhehoitajat kokivat saamansa tuen tarpeelliseksi, mutta suurin osa vastaajista ei kokenut saavansa tukea kuitenkaan riittävästi. Muodostin aineiston kautta grounded theory -metodologian mukaisesti tuotetun teorian, ”perhehoidon kolmion”, jossa perhehoitoon liittyviä olennaisia käsitteitä – jaksamista, tukea ja suhdetta sijaislapseen – kuvataan suhteessa toisiinsa. Teorian mukaan näillä kolmella eri tekijällä on vaikutteita ja seurauksia toisiin tekijöihin, tarkastelipa asiaa minkä tahansa tekijän näkökulmasta. Kolmion avulla näiden käsitteiden välisiä yhteyksiä voidaan hahmottaa suhteessa toisiinsa.fi
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.titlePerhehoitajien voimavarat, tuki ja suhde sijaislapseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809134096
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysosijoitetut lapset
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysosijaisperheet
dc.subject.ysosijaisvanhemmat
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysoperhehoito
dc.subject.ysosijaiskasvatus
dc.subject.ysoperhehoitajat
dc.subject.ysotukipalvelut
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record