Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorRomppanen, Ulla-Riitta
dc.date.accessioned2018-09-12T09:38:30Z
dc.date.available2018-09-12T09:38:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59482
dc.description.abstractTässä pro-gradu tutkielmassa tutkin esi- ja luokanopettajien käsityksiä inkluusiosta ja sen toteutumisesta esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaiheessa. Inkluusiolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan jokaisen lapsen yhtäläistä oikeutta aloittaa koulupolkunsa lähikouluperiaatteen mukaisesti yleisopetuksen luokassa siten, että lapsen tarvitsema tuki järjestetään yleisopetuksen yhteydessä. Tutkimukseni teoreettisena taustana kuvaan inkluusiota ilmiönä sekä sen ilmenemistä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen konteksteissa. Samoin käsittelen nivelvaihetta, siirtymää esiopetuksesta perusopetukseen. Siinä keskeistä on siirtymän asianmukainen valmistelu ja yhteistyö esiopetuksen ja perusopetuksen välillä. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa haastateltiin yhden päiväkotikoulun esiopettajia ja luokanopettajia puolistrukturoidun haastattelun avulla. Aineisto analysoitiin fenomenografisen analyysin menetelmin. Opettajien käsitykset inkluusiosta ja siihen liittyvistä käsityksistä kuvautuivat neljän käsityskategorian kautta: käytäntönä, tavoitteena, asenteena ja arvona. Esi- ja luokanopettajien käsitysten mukaan inkluusio toteutui käytännössä siten, että kaikki lapset siirtyivät tuen tarpeesta huolimatta esiopetuksesta perusopetukseen lähikouluperiaatteen mukaisesti. Kuitenkin koulualueella asuvat kehitysvammaiset lapset eivät käyneet lähikoulua, eivätkä myöskään luokanopettajien käsitysten mukaan kuuluneet lähikouluun. Opettajien käsityksissä ilmeni ristiriitaa asenteiden ja arvon suhteessa käytäntöön. Inkluusiota pidettiin hyvänä koulutuksellisena arvona, johon asennoiduttiin positiivisesti. Kuitenkin inkluusion hyvä toteutuminen ja kaikkien oppilaiden etu huoletti opettajia. Opettajien käsitysten mukaan riittävällä ja tarkoituksen mukaisella resurssoinnilla oli keskeinen rooli inkluusion toteutumisessa nivelvaiheessa ja muutekin perusopetuksessa.fi
dc.format.extent87
dc.language.isofi
dc.subject.othersiirtymä
dc.titleEsi- ja luokanopettajien käsityksiä inkluusiosta ja sen toteutumisesta esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaiheessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809124088
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolastentarhanopettajat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysolähikouluperiaate
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoerityispedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record