Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorRistkari, Jenni
dc.date.accessioned2018-09-12T07:12:57Z
dc.date.available2018-09-12T07:12:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59473
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Trigenda®-dialogimenetelmän käyttökokemuksia ja arvioida sen soveltuvuutta opetus- ja kasvatusalalla tehtävään työhön. Tutkimus nojasi dialogisuuden teoriaperustaan ja kiinnittyi Trigenda®-dialogimenetelmän käyttöfilosofiaan. Trigenda®-dialogimenetelmä on voimavaraperustainen ja ratkaisukeskeinen keskustelun työkalu, jonka avulla tavoitellaan dialogista vuorovaikutusta ammattilaisen ja asiakkaan välille. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla puhelimitse neljää opetus- ja kasvatusalan ammattilaista huhti- toukokuussa 2018. Aineisto kerättiin puolistukturoiduin teemahaastatteluin. Löytöjä tarkasteltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimus osoitti, että Trigenda®-dialogimenetelmällä on paikkansa oppilaan ohjauksessa ja oppilashuollossa. Koulun ammattilaiset kertoivat menetelmän avulla kohtaavansa oppilaat syvällisemmin kuin perinteisissä ohjauskeskusteluissa tai oppilashuollon tapaamisissa. Oppilaat olivat pääsääntöisesti ottaneet menetelmän hyvin vastaan. Ammattilaiset sanoivat menetelmän käytöllä olevan myönteistä siirtovaikutusta esimerkiksi oppilaan käyttäytymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että Trigenda®-dialogimenetelmän käyttäminen vahvistaa koulun aikuisten ammatillista toimijuutta, koska dialogisen kohtaamisen myötä he tavoittavat paremmin oppilaiden ajatuksia ja kokemuksia. Trigenda®-dialogimenetelmää käytettäessä toteutuvat onnistuneen dialogin elementit, kuten tasavertainen vuoropuhelu, asioiden ääneen sanominen, avoimuus, luottamus, sekä voimavarat ja vahvistuminen.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherTrigenda®-dialogimenetelmä
dc.subject.othervoimavarakeskeisyys
dc.titleTrigenda®-dialogimenetelmä dialogisuuden edistäjänä oppilaan ohjauksessa ja oppilashuollossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809124081
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoratkaisukeskeisyys
dc.subject.ysooppilashuolto
dc.subject.ysooppilaanohjaus
dc.subject.ysodialogisuus
dc.subject.ysodialogi
dc.subject.ysokoulukuraattorit
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysodialoginen filosofia
dc.subject.ysovarhainen puuttuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record