Show simple item record

dc.contributor.authorPoikela, Hanna
dc.contributor.authorLöfberg, Lauri
dc.date.accessioned2018-09-12T06:50:47Z
dc.date.available2018-09-12T06:50:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59469
dc.description.abstractAiemmassa tutkimuksessa ollaan havaittu, että ylipaino ja psykologinen stressi ovat yleisimpiä elintapoihin liittyviä terveysongelmia ja että mindfulness-pohjaisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa niihin liittyviin oireisiin. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) perustuvan Oiva-mobiilisovelluksen tehokkuutta vaikuttaa koetun stressin ja tietoisuustaitojen muutokseen. Tutkimuksen aineisto perustui Salwetutkimusohjelman satunnaistettuun 8-viikkoiseen vertailukokeeseen, jossa tarkasteltiin henkilöitä, joilla oli metabolisen oireyhtymän riskitekijöitä ja stressioireita. Tutkimuksessa tarkastelemme alkuja loppumittauksiin osallistuneita mobiili-intervention saanutta ryhmää (n = 74) ja kontrolliryhmää (n = 65). Tarkastelimme koetun stressin (PSS) ja tietoisuustaitojen (FFMQ) muutosta sekä niiden yhteyttä yhdeksään käyttöaktiivisuusmuuttujaan. Havaitsimme, että Oiva-sovelluksen käyttäminen lisäsi tietoisuustaitoja, mutta suoraa yhteyttä koetun stressin muutokseen ei havaittu. Tarkastelemamme käyttöaktiivisuusmuuttujista suurin osa korreloi merkitsevästi keskenään. Käyttöaktiivisuusmuuttujista käytön kokonaiskesto, harjoitusten määrä ja käyttöpäivien määrä olivat merkitsevästi yhteydessä tietoisuustaitojen kehittymiseen, kun vertailtiin vähän, keskimäärin ja paljon käyttäneitä osallistujia. Käytön kokonaiskeston perusteella eniten ja vähiten käyttäneet osallistujat erosivat merkitsevästi tietoisuustaitojen reagoimattomuus sisäiseen kokemukseen -alaosion suhteen. Tutkimuksemme antaa alustavaa näyttöä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvan mobiili-intervention ja sovelluksen kokonaiskäytön, suoritettujen harjoitusten määrän ja käyttöpäivien määrän yhteydestä tietoisuustaitojen suotuisaan muutokseen. Lisätutkimusta tarvitaan kuitenkin täsmentämään tietoisuustaitojen ja koetun stressin suotuisiin muutoksiin yhteydessä olevia käyttöaktiivisuuden muotoja.fi
dc.description.abstractIn earlier studies, it has been found that being overweight and psychological stress are one of the most common health problems and that mindfulness-based methods can be used to affect them. In this study, we assessed how effective a mobile intervention application called Oiva, which was based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT), was in treating perceived stress and enhancing mindfulness skills. The data for this study was based on the Salwe research program, which included an eight-week randomized controlled trial that focused on participants with metabolic syndrome risk factors and stress symptoms. We assessed the pre and post measurements of a mobile intervention group (n = 74) and a control group (n = 65). We specifically assessed the changes observed in the Perceived Stress Scale (PSS) and the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). We observed that the Oiva application improved mindfulness skills. No direct association between perceived stress and using the application was observed. Most of the assessed usage metrics were significantly correlated with each other. The total duration in minutes, the number of exercises and the number of usage days were significantly associated with the improvement of mindfulness skills when the participants were divided into three groups of low, medium and high usage. The participants with low and high usage differed significantly in the non-reactivity facet of the FFMQ. Our study presents preliminary evidence for the effectiveness of ACT-based mobile interventions and the role of the total duration of usage in minutes, the number of exercises and the number of usage days in improving mindfulness skills. More research is required to further define the forms of usage that are associated with improving perceived stress and mindfulness skills.en
dc.format.extent51
dc.language.isofi
dc.subject.otherpsykologinen stressi
dc.subject.othertietoisuustaidot
dc.subject.otherkäyttöaktiivisuus
dc.subject.othermobiili-interventio
dc.titleHyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvan mobiili-intervention käyttöaktiivisuuden yhteys koetun stressin ja tietoisuustaitojen muutoksiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809124077
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysomobiilisovellukset
dc.subject.ysotietoinen läsnäolo
dc.subject.ysometabolinen oireyhtymä
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record