Show simple item record

dc.contributor.advisorParviainen, Tiina
dc.contributor.authorAholaakko-Saarinen, Linda
dc.date.accessioned2018-09-12T06:20:06Z
dc.date.available2018-09-12T06:20:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59465
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin liikunnan yhteyttä subjektiivisen kehotietoisuuden erilaisiin osioihin sekä interoseptiiviseen tarkkuuteen. Liikuntaa tarkasteltiin tutkittavien (n = 65) liikunnan viikoittaisen harrastamisen tuntimäärinä. Liikuntamuuttujat muodostettiin kevyestä, raskaasta sekä niiden yhteenlasketuista liikunnan määristä. Subjektiivista kehotietoisuutta mitattiin kahdella itsearviointikyselyllä, joista toinen mittasi kehotarkkaavaisuutta ja toinen kehotietoisuutta yksityisestä, julkisesta sekä kehokompetenssin näkökulmista. Interoseptiivista tarkkuutta mitattiin sydämen sykkeen tarkkailutehtävällä. Lineaarinen regressioanalyysi osoitti, että raskas ja määrällisesti paljon harrastettu liikunta olivat yhteydessä kehopystyvyyteen sekä kehotarkkaavaisuuteen. Liikunta ei ollut yhteydessä yksityiseen ja julkiseen kehotietoisuuteen eikä interoseptiiviseen tarkkuuteen. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että aktiivinen liikkuminen voi olla yhteydessä subjektiiviseen kehotietoisuuteen. Tulokset antavat olettaa, että aktiivisessa liikkumisessa sisäsyntyiset kehotietoisuuden kokemukset voivat olla ulkonäöllisiä merkityksellisempiä. Näyttää siltä, etteivät liikunnan yhteydet subjektiivisen kehotietoisuuden eri osioihin muodostu samankaltaisiksi. Liikunnalla ei näytä olevan yhteyttä niihin kehoaistimisen taipumuksiin, jotka kuvaavat herkkyyttä sisäelintoimintojen signaaleiden havaitsemiselle. Tulokset antavat olettaa, että liikunnan yhteydet subjektiiviseen kehotietoisuuteen ja interoseptiiviseen tarkkuuteen muodostuvat hyvin eriäviksi. Tuloksista nousi tarvetta selvittää tarkemmin, miten liikunnan ja eri kehotietoisuuksien osioiden yhteydet saattavat vaikuttaa hyvinvointiin, suorituskykyyn, itsetuntoon, itseluottamukseen ja motivaatioon. Jatkotutkimuksella voisi selvittää, miksi vain raskas ja paljon harrastettu liikunta olivat yhteydessä kehotietoisuuden osiin. Myös interoseptiivista tarkkuutta olisi hyödyllistä tutkia jatkossa lisää laajemmilla tutkimusmenetelmillä. Tulevaisuudessa voisi selvittää oppimisen ja motivaation roolia liikunnan, subjektiivisen kehotietoisuuden ja interoseptiiviseen tarkkuuden väleillä. Tämän tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää usealla suorituskykyyn ja hyvinvointiin liittyvällä alalla, kuten opiskelu- ja työelämässä, liikuntavalmennuksessa ja terveydenhuollossa.fi
dc.format.extent38
dc.language.isofi
dc.subject.othersubjektiivinen kehotietoisuus
dc.subject.otherkehotarkkaavaisuus
dc.subject.otheryksityinen kehotietoisuus
dc.subject.otherjulkinen kehotietoisuus
dc.subject.otherkehokompetenssi
dc.subject.otherinteroseptiivinen tarkkuus
dc.subject.othersydämen sykkeen tarkkailutehtävä
dc.titleFyysinen aktiivisuus, subjektiivinen kehotietoisuus ja interoseptiivinen tarkkuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809124074
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysokehontuntemus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record