Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorAntikainen, Maiju
dc.date.accessioned2018-08-17T06:30:30Z
dc.date.available2018-08-17T06:30:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59271
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena oli selvittää, missä määrin peruskouluikäiset nuoret suhtautuvat kyynisesti koulunkäyntiin 6., 7. ja 9. luokalla, ja tapahtuuko kyynisyydessä keskiarvotasolla muutosta tarkastelujakson aikana. Lisäksi tarkasteltiin, miten ongelmat vertaissuhteissa ja kyyninen suhtautuminen koulunkäyntiin 6. luokalla sekä oppilaan sukupuoli yhdessä selittävät kyynistä suhtautumista koulunkäyntiin 9. luokalla. Tutkimuksen aineistona käytettiin Alkuportaat-seurantatutkimuksessa vuosina 2013, 2014 ja 2016 oppilailta kerättyä kyselyaineistoa. Analyysimenetelminä käytettiin toistomittausten varianssianalyysiä ja lineaarista regressioanalyysiä. Tulosten perusteella kyynisessä suhtautumisessa koulunkäyntiin ei juuri tapahtunut muutosta tarkastelujakson aikana. Ainoastaan tytöillä kyynisyys lisääntyi 6. luokalta 9. luokalle tilastollisesti merkitsevästi. Regressiomallissa kyynisyyden aikaisempi taso selitti tilastollisesti merkitsevästi myöhempää kyynisyyttä, mutta ongelmat vertaissuhteissa 6. luokalla ja oppilaan sukupuoli eivät selittäneet kyynistä suhtautumista koulunkäyntiin 9. luokalla. Kyynisyyden taso suhtautumisessa koulunkäyntiin näytti tulosten perusteella olevan kohtalaisen pysyvä, mikä vastaa jossain määrin aikaisempia tutkimustuloksia. Jatkossa kyynisen suhtautumisen kehittymistä olisi tärkeää tarkastella jo alemmilla luokilla, ja vertaissuhteiden ongelmien lisäksi tarkastelussa olisi suositeltavaa huomioida myös muita tekijöitä.fi
dc.format.extent58
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulu-uupumus
dc.subject.othervertaissuhteiden ongelmat
dc.titleNuorten kyyninen suhtautuminen koulunkäyntiin ja ongelmat vertaissuhteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808173853
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysopitkittäistutkimus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokyynisyys
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysokoulunkäynti
dc.subject.ysouupumus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record