Show simple item record

dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.authorTonttila, Anna
dc.date.accessioned2018-08-06T11:52:31Z
dc.date.available2018-08-06T11:52:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59125
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveyden ongelmia kohdanneiden ihmisten käsityksiä ja kokemuksia toipumisesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Toipumista mielen sairaudesta käsitellään toipumisteorian (recovery-orientation) näkökulmasta. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka analyysimenetelmänä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Aineistona on seitsemän mielen sairauksia kokeneen ja niistä kuntoutuneen tai kuntoutumassa olevan ihmisen teemahaastattelut. Osallistujat tavoitettiin kolmannen sektorin kuntoutumista tukevista toiminnoista. Tulosten aluksi käsittelen sitä, millaisia asioita toipuminen osallistujille merkitsee ja mitä siinä tavoitellaan. Toisessa ja kolmannessa osassa hyödynnän Nora Jacobsonin ja Dianne Greenleyn (2001) toipumisteoriaa, jossa he jakavat toipumisen edellytykset yksilön sisäisiin sekä ulkoisiin, yhteiskuntaan ja hoitoon liittyviin, prosesseihin, jotka fasilitoivat toipumista. Osallistujat määrittelivät toipumisen joko kliinisenä toipumisena tai hyvän, tavallisen elämän tavoitteluna. Toipumisen sisäisinä edellytyksinä tulivat esiin toivo ja positiivisuus, sosiaaliset suhteet ja yhteisöihin kiinnittyminen, toipumisarki ja sairauden hallinta, sekä merkitykselliset roolit. Toipumisen ulkoisia edellytyksiä määrittivät yhteiskunnallinen ympäristö etuus- ja palvelujärjestelmineen sekä asenneilmapiireineen, ammattilaisten kyky toimia toipumista edistävällä tavalla, sekä palveluiden toipumista edistävät ominaisuudet. Kuntoutujille itselleen toipumisessa oli paljon toipumisteorian mukaisia elementtejä, mutta palveluissa toipumisorientaatio ei vielä kovin laajasti näkynyt toteutuvan. Toipumisessa korostuivat mielekäs arki, sosiaaliset suhteet sekä auttavat ammattilaiset. Kuntoutujan hyvinvoinnin ja hänen itse asettamiensa elämäntavoitteiden tukeminen näyttää toipumisen kannalta merkitykselliseltä siinä missä oireiden vähentämiseen tähtäävä hoitokin. Erityisesti kolmannen sektorin toiminta tuki osallistujien toipumista merkittävällä tavalla, mutta toipumista voidaan tukea laajasti kautta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän. Osaltaan tutkimukseni tulos perustelee myös sosiaalityön asiantuntijuuden tärkeyttä toipumisen tukemisessa.fi
dc.format.extent136
dc.language.isofi
dc.titleToipumisteoreettinen näkökulma kuntoutumiseen : mielenterveyskuntoutujien kokemuksia ja käsityksiä toipumisesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808063739
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysopalvelujärjestelmät
dc.subject.ysokolmas sektori
dc.subject.ysomielenterveysongelmat
dc.subject.ysokuntoutuminen
dc.subject.ysotoipuminen
dc.subject.ysomielenterveyskuntoutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record