Show simple item record

dc.contributor.authorAlapappila, Mari
dc.date.accessioned2018-08-01T08:01:36Z
dc.date.available2018-08-01T08:01:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59048
dc.description.abstractVaihdevuodet ovat osa naisen luonnollista fysiologista ikääntymistä, jonka aikana naisen lisääntymiskyky hiipuu ja lopulta päättyy. Vaihdevuosien aikana naiset kokevat monia elämänlaatua heikentäviä oireita, joista yleisimpiä ovat vasomotoriset oireet. Liikunnan on havaittu pääsääntöisesti helpottavan oireita. Liikunta parantaa elimistön lämmönsäätelyä, kohentaa mielialaa vapauttamalla endorfiineja sekä pienentää vaihdevuosien jälkeisten kroonisten sairauksien riskiä. Vaihdevuosien aikaisen liikunnan terveyshyödyistä on runsaasti tutkimusta, kun taas vaihdevuosia edeltävien liikuntatottumuksien yhteyttä on tutkittu vähän. Liikunnallisen elintavan hyödyt tunnetaan hyvin, mutta niiden yhteyttä oireisiin on tarpeen tutkia. Tutkimusaineistona (n=1097) käytettiin Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA) - tutkimuksesta saatua poikkileikkausaineistoa. Tutkittavat naiset jaettiin kuukautiskierron ja seerumin hormonipitoisuuksien perusteella kolmeen vaihdevuosivaiheeseen (status): preme-nopaussiin, perimenopaussiin ja postmenopaussiin. Tutkielmassa käytettiin tietoa naisen vaihdevuosistatuksesta, vaihdevuosioireista ja vaihdevuosia edeltävistä liikuntatottumuksista. Aineiston analysointiin IBM SPPS Statistics 24 -ohjelmalla. Muuttujia tarkasteltiin kuvailevien tietojen lisäksi Kolmogorov-Smirnovin testillä, ristiintaulukoinnilla, Khiin χ2-testillä, Spearma-nin järjestyskorrelaatiolla, Kruskal-Wallisin testillä ja binäärisellä logistisella regressioanalyysillä. Analyyseissä tilastolliseksi merkitsevyystasoksi määritettiin p<0,05. Aineistossa vaihdevuosioireet olivat yleisiä ja niiden todennäköisyys kasvoi vaihdevuosien edetessä. Premenopausaalisista naisista noin 50 %, perimenopausaalisista noin 80% ja post-menopausaalisista noin 90 % koki oireita, joista yleisimpiä olivat vasomotoriset oireet ja univaikeudet. Liikunnan harrastaminen lapsuudessa (p=0,002), varhaisessa aikuisuudessa (p=0,001) sekä läpi elämän (p=0,047) vaikutti vähentävän perimenopausaalisia oireita. Vastaavasti liikunnan harrastaminen vain aikuisuudessa ei ollut yhteydessä oireisiin (p=0,198). Ikävuosien 7-29 välillä harrastettu liikunta osoittautui merkittävämmäksi oireiden ehkäisyn kannalta. Premenopausaalisten oireiden riski oli 5,5-kertainen (OR 5,54, 95 % Cl=1,14-27,0) ja perimenopausaalisten oireiden 5,7-kertainen (OR 5,71, 95 % Cl 1,53-21,4) niillä naisilla, jotka eivät olleet harrastaneet liikuntaa 7-29 -vuotiaana, vaan ainoastaan 30-50 -vuotiaana. Liikuntatottumukset eivät olleet yhteydessä postmenopausaalisten oireiden riskiin (p=0,841). Tulokset viittaavat siihen, että liikunnan avulla saatetaan pystyä pienentämään pre- ja perimenopaussin oireiden riskiä, mutta ei postmenopausaalisten oireiden riskiä. Ikävuosien 7-29 välillä harrastettu liikunta saattaa myöhäistää vaihdevuosioireiden ilmenemistä, mutta sen avulla ei kuitenkaan pystytä täysin ehkäisemään niitä. Tutkimustulokset antavat uskoa liikunnan mahdollisuuksiin vaihdevuosioireiden ehkäisyssä. Tulevaisuudessa on pyrittävä mahdollistamaan entistä paremmin lapsuusajan liikunnan jatkuminen sekä ehkäistävä murrosiän aikaista liikunnan lopettamista. Tällöin yhä useampi harrastaisi liikuntaa ikävuosien 7-29 välillä ja tämän tutkimuksen tulosten valossa ehkäisisi myöhäisempiä vaihdevuosioireita. Tulevaisuudessa aihetta olisi tarpeen tutkia seurantatutkimuksena ja suhteuttaa liikunnan harrastamista esimerkiksi terveysliikuntasuosituksiin, jolloin tulokset olisivat helpommin sovellettavissa tavalliseen väestöön.fi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLiikunta ja vaihdevuodet : aikaisempien liikuntatottumuksien yhteys vaihdevuosioireisiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808013676
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoliikuntatottumukset
dc.subject.ysovaihdevuodet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record