Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorRäisänen, Päivi
dc.date.accessioned2018-06-29T05:16:45Z
dc.date.available2018-06-29T05:16:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58779
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia musiikkia alakoulussa opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikkikasvatus –käsitteestä, millaisena musiikkikasvattajina he itsensä käsittävät ja mikä käsitys heillä on musiikin tarpeellisuudesta alakoulussa. Tutkimuksen teoriaosuudessa on avattu musiikkikasvatusta, musiikkikasvattajuutta ja perusopetuksen opetussuunnitelmia musiikin osalta. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka metodologisena menetelmänä on käytetty fenomenografista tutkimusmenetelmää. Aineisto on koottu puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastateltavana oli viisi musiikkia opettavaa luokanopettajaa. Aineisto on analysoitu fenomenografisen tutkimusmenetelmän mukaan päätyen tulosavaruuteen. Tuloksissa musiikkikasvatuksen käsitteeseen liittyvät kasvatus, toiminnallisuus, tunteet ja opetus. Luokanopettajien näkemykset omasta musiikkikasvattajuudesta koostuvat omasta toiminnasta, persoonasta ja musiikillisista taidoista. Käsitys musiikin tarpeellisuudesta alakoulussa pitää sisällään yhteisöllisyyden, luovuuden ja opettamisen välineenä toimimisen. Tutkimuksen perusteella luokanopettajilla on monipuoliset ja yhteneväiset käsitykset musiikkikasvatuksesta, omasta musiikkikasvattajuudesta ja musiikin tarpeellisuudesta koulussa. Käsitykset eroavat jonkin verran alan kirjallisuuden ja tutkimusten käsityksistä. Aineistosta nousseet käsitykset ovat yhteydessä luokanopettajien käytännön kokemuksiin ja heidän soveltamiin oppimistilanteisiin.fi
dc.format.extent74
dc.language.isofi
dc.subject.othermusiikkikasvattaja
dc.subject.othermusiikin opetus
dc.title"Minä voin kasvattaa lasta musiikkiin" : musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä alakoulun musiikkikasvatuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806293405
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomusiikkikasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record