Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorVuorela, Teemu
dc.date.accessioned2018-06-28T08:07:00Z
dc.date.available2018-06-28T08:07:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58759
dc.description.abstractDigitalisaation tuomat mahdollisuudet ovat viimeisen vuosikymmenen aikana jatkuvasti kasvava puheenaihe niin tutkimuksessa kuin mediassakin. Digiteknologian kehitys tuo mukanaan mahdollisuuksia ja uhkia yritysten liiketoiminnalle toimialasta riippumatta. Digitalisaatio on yhteiskunnallinen ilmiö, joka on aiheuttanut perustavanlaatuisia muutoksia yritysten toiminnassa. Nykypäivänä kaikki yritykset hyödyntävät digitalisaation mahdollisuuksia ainakin jollakin tasolla. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, miten digitalisaatio vaikuttaa PK-yritysten toimintaan. Tutkimuksessa hyödynnettiin edeltäviä tutkimuksia digitalisaatiosta, sen vaikutuksista yrityksiin, sekä sen vaikutuksista PK-yrityksiin. Tutkimuksen tavoite on löytää millaisia mahdollisuuksia ja etuja PK-yrityksillä on digitalisaatiossa, sekä millaisia haittoja ja uhkia PK-yritykset kohtaavat digitalisaatiossa. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia olivat PK-yrityksien ominaisuuksien sopivan toimimaan digitalisaation myötä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. PK-yrityksien nopea päätöksenteko, riskinottokyky ja kyky innovaatioon nähtiin yleisimpinä vahvuuksina digitalisaatiossa menestymisessä. Keskeisimpiä haasteita PK-yrityksillä on hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia, vaikka niiden mahdollisuudet ymmärrettäisiin. Liiketoimintasuunnitelman, strategian ja dokumentoinnin vähäisyys johtaa haasteisiin PK-yrityksissä määriteltäessä, miten liiketoiminta siirretään vastaamaan digitalisaation tuomia muutoksia. PK-yrityksille ominaiset pienet henkilöstöresurssit ovat myös haaste digitalisaatiossa, kun tarve monipuoliselle osaamiselle on kasvanut digitalisaation tuomien muutoksien kautta. PK-yritysten johdon kyky ymmärtää digitaalista liiketoimintaa nousi myös tutkimuksessa vahvasti esille. PK-yrityksien johdon asenne digiteknologiaan ja digitaaliseen ympäristöön, sekä digitaalinen kompetenssi olivat merkittävässä roolissa niiden omaksumisessa. Tutkimuksessa esiintyi kasvava tarve identifioida yrityksen sisällä roolit osaamiselle digitalisaation eri osa-alueille.fi
dc.description.abstractThe potential of digitalization has been a growing topic for both the research and the media over the last decade. The development of digital technology brings opportunities and threats to businesses in all industries. Digitalization is a societal phenomenon that has caused fundamental changes in business activity. Today, all companies use the potential of digitalization at least on some level. The purpose of this thesis is to find out, through literature review, how digitalization affects SMEs. The study utilized previous studies on digitalization, its effects on businesses and its impact on SMEs. The aim of the study is to find out what kind of opportunities and benefits SMEs have in digitalization and what disadvantages and threats SMEs face in digitalization. The key findings of the study included that the characteristics of small and medium-sized enterprises are beneficial to act in a rapidly changing environment which is caused by digitalization. Rapid decision-making, risktaking capacity and the ability to innovate are the most common strengths of SMEs for success in digitalization. The key challenges for SMEs are to exploit the potential of digitization, even if their potential is understood. The lack of a business plan, strategy, and documentation leads to challenges for SMEs to determine how business is being transferred to meet the changes arising from digitalization. The small human resources that are characteristic of SMEs are also a challenge when the need for versatile expertise has increased through changes brought by digitalization. SME management's ability to understand digital business were also often brought up in studies. SME management's attitude to digital technology and the digital environment, as well as digital competence, played a significant role in their adoption. In the research, there was a growing need to identify within the company the roles of expertise in the various areas of digitalization.en
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.otherdigitaalinen transformaatio
dc.subject.otherPK-yritys
dc.titleDigitalisaatio PK-yrityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806283380
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysodigitointi
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record