Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.advisorRautiainen, Matti
dc.contributor.authorSandvik, Anu
dc.date.accessioned2018-06-21T07:08:55Z
dc.date.available2018-06-21T07:08:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58690
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin opettajaopiskelijoiden sitoutumista opettajaopintoihin ja opettajaopiskelijan opintopolun aikana ilmenneitä tekijöitä, joiden vuoksi tutkittava pitää vähintään epätodennäköisenä työskentelemistään opettajana. Opettajan työhön sitoutumatonta henkilöä kutsutaan tutkimuksessa nimellä ”Syttymätön kansankynttilä.” Tutkimuksen taustalla on Tinton (1975) interaktiivinen malli, jossa opiskelijan pysymistä opinnoissa tarkastellaan integraationa korkeakoulun akateemiseen ja sosiaaliseen systeemiin. Teoriataustaa täydennettiin identiteetin käsitteellä sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla (n=8). Ennen haastattelua tutkittavat täyttivät aikajanatehtävän, jonka tavoitteena oli auttaa orientoitumaan haastatteluun. Teemahaastattelut litteroitiin ja litteroitu aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla etsimällä opettajankoulutukselle annettuja merkityksiä fenomenologis-hermeneuttisesti orientoituneena. Synteesiä rakentaessa jäsentynyttä kuvaa peilattiin Tinton malliin. Tinton malli täydennettiin kolmen kentän sitoutumisen malliksi, jonka mukaan opettajaopiskelijan sitoutuminen rakentuu kolmella rinnakkaisella kentällä (akateeminen, sosiaalinen ja ammatillinen). Tutkittavat jakautuivat kolmeen sitoutumistyyppiin sen perusteella, olivatko he sitoutuneet vai vieraantuneet näillä kentillä. Opettajankoulutuksen tulisi huomioida aiempaa paremmin akateemisen ja ammatillisen kulttuurin välinen kuilu. Ammatillisesti epävarmojen opettaja-opiskelijoiden kannalta eduksi olisi esimerkiksi avoimempi keskustelukulttuuri, jossa sallitaan työhön liittyvistä epävarmuuksista ja peloista puhuminen.fi
dc.format.extent99
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalistuminen
dc.subject.otheropettajaopiskelijat
dc.titleSyttymättömät kansankynttilät : miksi opettajaopiskelija päätyy opettajankoulutuksen aikana valintaan olla tekemättä opettajan työtä?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806213310
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoteemahaastattelut
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysovieraantuminen
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysoopettajankoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record