Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntysaari, Mikko
dc.contributor.authorRuippo, Jaana
dc.date.accessioned2018-06-20T09:35:27Z
dc.date.available2018-06-20T09:35:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58655
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää millaisia kokemuksia kuulevilla nuorilla, joiden vanhemmat ovat kuuroja ja viittomakielisiä, on kahden kulttuurin kohtaamisesta. Lisäksi on tarkoitus selvittää millainen viittomakielen taito heillä omasta mielestään on ja vaikuttaako kieli ja kulttuuri heidän sosiaalisiin suhteisiin. Kuurojen vanhempien kuulevat lapset ovat useimmiten kaksikielisiä. Vanhemmiltaan he oppivat viittomakielen ja ympäristön kautta puhutun kielen. He elävät samanaikaisesti kahdessa kulttuurissa, kuurojen kulttuurissa ja kuulevien kulttuurissa. Teoriapohjassa esitellään kuurouteen, viittomakielisyyteen ja viittomakielen asemaan liittyviä asioita kuurojen vanhempien kuulevien lasten näkökulmasta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 18–29 -vuotiaat kuulevat nuoret aikuiset. Tutkimuksen aineisto on koottu haastattelemalla neljää henkilöä. Aineiston analysointi menetelmät ovat teemoittelu ja tyypittely. Tutkimuksessa ilmeni nuorten Coda-aikuisten kokevan kahden kulttuurin kohtaamisen haastatteluhetkellä positiivisena. Heillä ei ollut vaikeuksia määritellä itseään suhteessa kuuleviin tai viittomakielisiin. Haastateltavat kertoivat tarinoita lapsuudestaan ja nuoruudestaan, joita osa heistä oli joutunut työstämään ja käsittelemään aikuisena uudelleen. Tulkkaamiseen liittyvät kertomukset olivat haastateltavien puheissa hyvin suuressa roolissa. Tulkkaamisen tehtävät koettiin ikävänä, mikäli tehtäviä oli ollut paljon eikä asiaan voinut itse vaikuttaa. Osalla heistä oli ikäviä kokemuksia kuulevien suhtautumisesta haastateltavaan tai hänen perheeseensä. Kuurojen yhteisössä heidät otettiin vastaan hyvin. Haastateltavat kokivat viittomakielen ja oman kulttuuritaustan rikkaana ja arvokkaana. Haastateltavien hyvällä viittomakielentaidolla ei ollut yksiselitteistä merkitystä siihen, kuinka he toimivat aikuisena viittomakielisessä yhteisössä tai vaikutusta heidän sosiaalisiin suhteisiin. Tuleville Coda-sukupolville toivottiin, että lapset saisivat olla lapsia ilman aikuisten velvollisuuksia. Haastateltavien määrä oli pieni, eikä tutkimustuloksia voi yleistää. Tutkimustulosten perusteella voidaan pohtia tulisiko aihetta tutkia tarkemmin.fi
dc.format.extent85
dc.language.isofi
dc.subject.otherCoda
dc.subject.otherkaksikulttuurisuus
dc.titleCoda-nuorten kokemuksia kahden kulttuurin kohtaamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806203286
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokulttuuri (toimintatavat)
dc.subject.ysonuoret aikuiset
dc.subject.ysokuulevat
dc.subject.ysokuurot
dc.subject.ysoviittomakieli
dc.subject.ysotulkkipalvelut
dc.subject.ysokaksikielisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record