Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo
dc.contributor.authorMakkonen, Pete
dc.date.accessioned2018-06-19T09:32:07Z
dc.date.available2018-06-19T09:32:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58624
dc.description.abstractTämän tutkielman kohteena olivat ammattioppilaitoksen opiskelijoiden kokemukset opinto-ohjauksesta. Tutkielma oli laadullinen, aineistolähtöinen ja tutkimusstrategialtaan fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin kahdeksaa (8) ammattioppilaitoksen opiskelijaa ja aineisto analysoitiin Giorgin ja Perttulan fenomenologisen analyysin metodeja soveltaen. Analyysin tuloksena muodostui kaikille haastateltaville yhteinen yleinen merkitysverkosto, jonka keskeisimpiä valikoituja osa-alueita pyrittiin ymmärtämään fenomenologis-hermeneuttisesti tulkiten, aineistoon syvempää ymmärrystä etsien. Ammattioppilaitoksen opiskelijoiden kokemukset opinto-ohjauksesta koostuivat arkisesta asioidenhoidosta, jossa korostuivat avun saanti, sekä ohjaajalta saadut neuvot, joiden nähtiin liittyvän ohjaajan asiantuntemukseen. Opiskelijat kokivat opinto-ohjaajan kohtelevan heitä tasavertaisesti, sekä olevan aidosti kiinnostunut opiskelijoista ihmisinä. Tutkielman kautta saavutettu ymmärrys tarjoaa mahdollisuuden pohtia, miten esimerkiksi oppilaitoshenkilökunnan ja opiskelijoiden välille voitaisiin löytää yhteisöllisyyttä ja tasavertaisuutta edistäviä sosiaalisen kanssakäymisen toimintamalleja.fi
dc.format.extent94
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherammattioppilaitos
dc.subject.otherammatillinen koulutus
dc.titleAmmattioppilaitoksen opiskelijoiden kokemuksia opinto-ohjauksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806193263
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoammatilliset oppilaitokset
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoohjaus (neuvominen)
dc.subject.ysoopintoneuvonta
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record