Show simple item record

dc.contributor.advisorTurtiainen, Kati
dc.contributor.authorKuorikoski, Tuija
dc.date.accessioned2018-06-15T06:36:54Z
dc.date.available2018-06-15T06:36:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58576
dc.description.abstractTässä sosiaalityön pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan sitä, mitä merkityksiä sosiaalityöntekijät antavat sote- ja maakuntauudistukselle ja yhteiskunnassamme vallitsevalle tilalle ja niiden vaikutuksille suhteessa sosiaalityöhön. Tutkielmasta muodostuu menneisyyteen ja tulevaisuuteen liittyvä ajallinen kokonaisuus. Tutkielman taustoituksessa tarkastelen sosiaalihuollon historiaa Suomessa sekä sote- ja maakuntauudistusta ja siitä kumpuavia ajankohtaisia keskustelunaiheita, jotka ovat lähellä sosiaalityötä. Tutkimuksen taustoituksen tukena toimivat hallinnan analyysin keskeiset käsitteet. Tutkimukseni on laadullinen ja se pohjautuu etnometodologiseen tutkimusperinteeseen, joka tarkastelee ihmisten keskinäistä toimintaa ja arkielämää. Analyysimenetelmänä käytän kategoria-analyysia keskittyen erityisesti rakennekategorioihin. Aineisto on kerätty haastattelemalla kuutta sosiaalityöntekijää, jotka työskentelevät kaikki sosiaalityön eri osa-alueilla. Lisäksi aineistoon on sisällytetty kaksi sosiaalityöntekijän kirjoittamaa kirjoitusta. Aineistossa tunnistetaan kolme pääkategoriaa: sote- ja maakuntauudistus, eriarvoistuminen ja sosiaalityö. Selitystavat ja merkityksenannot pääkategorioille jakautuivat huoliin, mahdollisuuksiin sekä toiveisiin. Puhetta oli myös siitä, että suurta muutosta ei ole tapahtumassa. Huolet koskivat sitä, miten olemassa olevilla resursseilla voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin ja saadaanko työtä jatkossa tehdä omien arvojen mukaisesti. Huolta herättivät myös palvelujen saatavuus tasavertaisesti ja palvelujen etääntyminen asiakkaista. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia sosiaalityöhön ei pidetty kovin suurina. Jatkuva muutos aiheutti huolta. Sosiaalityön koettiin jääneen uudistuksessa terveydenhuollon varjoon. Uudistuksen mahdollisuuksiin lukeutui sosiaalityön arvostuksen nostaminen ja työnkuvien ja yhteistyön selkiytyminen. Toiveet sosiaalityön tulevaisuudesta kohdistuivat sosiaalityön juurille paluuseen, asiakaslähtöiseen ja moniammatillisessa yhteistyössä toteutettavaan työhön, joka on arvostettua ja josta maksetaan työn vaativuutta vastaavaa palkkaa.fi
dc.format.extent116
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalihuollon historia
dc.subject.othersote -ja maakuntauudistus
dc.subject.otheryhteiskunnan tila
dc.subject.otherhallinnan analyysi
dc.titleSosiaalityö muutoksissa mukana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806153232
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysohyvinvointivaltio
dc.subject.ysoeriarvoisuus
dc.subject.ysokategoriat
dc.subject.ysovalinnanvapaus
dc.subject.ysokategoria-analyysi
dc.subject.ysouusliberalismi
dc.subject.ysosote-uudistus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record