Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.authorSiren, Emma
dc.date.accessioned2018-06-14T07:49:55Z
dc.date.available2018-06-14T07:49:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58562
dc.description.abstractTässä pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan suomalaista sosiaalipolitiikkaa ja sen arvomuutosta. Tutkimuksen taustana toimii Pekka Kososen (1998) teoria Pohjoismaiden normatiivisesta perinnöstä. Perinteisesti ajatellaan, että Pohjoismaita yhdistävät historiallisten kokemusten lisäksi yhteiset ja jaetut tavoitteet sosiaalipolitiikassa, jotka muodostavat niin kutsutun Pohjoismaiden normatiivisen perinnön. Tämä perintö on pohjoismaisen sosiaalipolitiikan kova ydin, ja se voidaan nähdä erittäin keskeisenä myös suomalaiselle sosiaalipolitiikalle. Näitä Pohjoismaiden yhteisiä tavoitteita ovat universaalit sosiaaliset oikeudet, julkisen vallan vastuu hyvinvoinnista, tasa-arvo sekä täystyöllisyys ja korkea työhönosallistumisen aste. Tutkimuksen aineistona on käytetty vuosina 1962 ja 2011 ilmestyneitä sosiaalipolitiikan kirjoja: Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka (1962) sekä Elinan Palolan ja Vappu Karjalaisen toimittamaa Sosiaalipolitiikka – hukassa vai uuden jäljillä (2011). Tutkimus on toteutettu teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Valitun aineiston perusteella tässä tutkielmassa on selvitetty Pohjoismaiden normatiivisen perinnön esiintymistä suomalaisessa sosiaalipolitiikassa 1960- ja 2010-luvuilla. Lisäksi on tutkittu sitä muutosta, joka on tapahtunut näiden kahden teoksen välillä Pohjoismaiden normatiiviseen perintöön liitettyjen arvojen suhteen. Pohjoismaiden normatiivinen perintö esiintyy kummassakin aineiston osassa, mutta sen painotukset vaihtelevat. 1960-luvulla tärkeimmiksi kohdiksi ovat muodostuneet taloudellisen tasa-arvon ja tulontasauksen korostaminen, valtion kasvava rooli kansalaisten hyvinvoinnissa, sekä täystyöllisyyden tavoitteleminen. 2010-luvulla puolestaan ajankohtaisimpina aiheina on pidetty universaalien sosiaalisten oikeuksien supistumista, julkisen sektorin menokuria ja palveluiden karsimista sekä suomalaisten eriarvoistumista.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otherPohjoismaiden normatiivinen perintö
dc.titlePohjoismaiden normatiivinen perintö suomalaisessa sosiaalipolitiikassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806143207
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysososiaaliturvapolitiikka
dc.subject.ysososiaalipolitiikka
dc.subject.ysohyvinvointivaltio
dc.subject.ysotyöllisyyspolitiikka
dc.subject.ysososiaaliset oikeudet
dc.subject.ysososiaalioikeus
dc.subject.ysoeriarvoisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record