Show simple item record

dc.contributor.advisorLämsä, Anna-Maija
dc.contributor.advisorKangas, Emilia
dc.contributor.authorTakala, Tuisku
dc.date.accessioned2018-06-14T07:33:32Z
dc.date.available2018-06-14T07:33:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58557
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa työn ja perheen yhteensovittamisen johtajuuskulttuurista sairaalaorganisaatiossa. Tutkimuksella oli teoretisointiin tähtäävä luonne, jolloin työn ja perheen yhteensovittamisen johtajuuskulttuuria pyrittiin käsitteellistämään. Tarkastelu rajattiin lähijohtajuuden näkökulmaan. Tutkimuksessa luotiin teoreettinen viitekehys työn ja perheen suhteen ja johtajuuskulttuurin välille. Teoriatausta perustuu kahteen lähtökohtaan, jotka ovat työn ja perheen suhdetta koskeva tutkimus ja johtajuus kontekstuaalisena ilmiönä johtajuuskulttuurin näkökulmasta. Näistä lähtökohdista luotiin synteesi, jonka tarkoituksena on kuvata teorioiden keskinäinen yhteys työkykyyn ja elämänlaatuun huomioiden hoitoalan organisaation erityispiirteet. Viitekehys toimi tulkintaresurssina empiirisen aineiston analyysissa ja tulkinnassa. Kyseessä oli tapaus- eli casetutkimus, jonka empiirinen aineisto tuotettiin haastattelemalla 14:ta suomalaista sairaalaorganisaation työntekijää eri hierarkiatasoilta puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Aineisto analysoitiin tulkitsevan teema-analyysin keinoin. Empiirisen tutkimuksen tuloksena käsitteellistettiin kolme teemaa, jotka tuottavat oman ainutlaatuisen sosiaalisen todellisuuden kuvauksen työn ja perheen yhteensovittamisen johtajuuskulttuurista tutkitussa sairaalaorganisaatiossa. Teemat muodostettiin johtajuuskulttuurien ilmentämien piirteiden mukaisesti. Teemat nimettiin seuraavasti: 1. Johtajuus toiveiden tynnyrinä, 2. Lähijohtajan monet kasvot ja 3. Johtajuus ristiriitojen miinakenttänä. Johtajuus toiveiden tynnyrinä kuvaa organisaation jäsenten johtajuudelle osoitettuja monen suuntaisia toiveita koskien työn ja perheen suhdetta. Lähijohtajan monet kasvot nostaa esille lähijohtajan tekemät tai tekemättömät teot työn ja perheen yhteensovittamisessa. Lisäksi teema tuo esille lähijohtajan keskeisen ja monisuuntaisen aseman työyhteisön hierarkiassa koskien työn ja perheen yhdistämistä. Johtajuus ristiriitojen miinakenttänä esittää työ-perhesuhteen paradoksit johtajuudessa: joustavuus-tehokkuus, voiton tavoittelu-sosiaalinen vastuullisuus, yksilöllisyys-yhteisöllisyys ja yhteistoiminta-kontrolli. Käytännön kannalta tutkimus osoittaa onnistuneen työn ja perheen yhteensovittamisen johtajuuden, ns. perheystävällisen johtajuuskulttuurin hyödyttävän sekä organisaatiota että sen jäseniä. Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida lähijohtajuudella olevan tärkeä rooli työn ja perheen yhteensovittamisessa. Lähijohtajuus on avainasemassa perhemyönteisten joustokäytänteiden saatavuuteen.fi
dc.format.extent95
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyön ja perheen yhteensovittaminen
dc.subject.othertyö-perhesuhde
dc.subject.otherjohtajuuskulttuuri
dc.titleTyön ja perheen suhteen johtaminen : johtajuuskulttuurin näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806143202
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoorganisaatio (ilmiöt)
dc.subject.ysosairaalat
dc.subject.ysohoitoala
dc.subject.ysotapaustutkimus
dc.subject.ysolähijohtaminen
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysoyhteensovittaminen
dc.subject.ysohenkilöstöjohtaminen
dc.subject.ysoperhe-elämä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record