Show simple item record

dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorNiemelä, Maria
dc.date.accessioned2018-06-14T07:20:27Z
dc.date.available2018-06-14T07:20:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58555
dc.description.abstractTutkielman tehtävänä on selvittää, mitkä tekijät edistävät tai vaikeuttavat yksin tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan kotoutumista. Tutkielmani on laadullinen ja aineistoni koostuu kuudesta maisterintutkielmaa varten tehdystä haastattelusta ja kolmesta kandidaatintutkielman haastattelusta. Maisterintutkielmassa haastattelin yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleviä kahta sosiaalityöntekijää, kolmea opettajaa ja perheryhmäkodin ohjaajaa. Kandidaatintutkielman aineistosta käytän ryhmäkodin johtajan ja kahden sosiaalityöntekijän haastatteluita siltä osin kuin niissä keskustellaan lapsen ja nuoren sopeutumiseen, kotoutumiseen sekä arjessa selviytymiseen liittyvistä teemoista. Tutkielman analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia, josta muodostui kolme pääluokkaa eli yksilölliset, sosiaaliset ja rakenteelliset tekijät. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on käytetty John Berryn akkulturaatiomallia. Tutkielmaa lukiessa on oleellista huomioida se, että tutkielmassa on haastateltu ammattilaisia, joten tutkimus tuo esille heidän näkemyksiä turvapaikanhakijanuorten kotouttamisesta. Tutkielman tulokset osoittavat kotoutumista edistäviksi tekijöiksi nuoren motivaation sopeutumiseen ja kielen oppimiseen sekä ystävyyssuhteet valtaväestöön. Lisäksi turvallinen ja pysyvä arki, johon kuuluu koulunkäynti, sekä Suomessa olevat sukulaiset edistävät kotoutumista. Jokaisessa haastattelussa korostettiin harrastusten olevan keskeisessä roolissa turvapaikanhakijanuorten kotoutumisessa erityisesti, jos harrastuksissa on mukana suomalaisia. Keskeisimpiä kotoutumista vaikeuttavia tekijöitä ovat nuoren psyykkinen pahoinvointi, trauman vaikutus oppimiseen ja sopeutumiseen, rasismi, syrjintä ja kulttuurierot. Kotoutumista vaikeuttaa myös ikävä ja huoli perheenjäseniä kohtaan sekä koko turvapaikkaprosessiin liittyvä epävarmuus. Turvapaikanhakijat tarvitsevat kotoutumisen tueksi useita yhteiskunnan tahoja, joten palveluihin pääsy ja niiden toimivuus ovat keskeisessä asemassa kotoutumisessa. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen vaikuttavat monet tekijät, jotka usein kietoutuvat yhteen. Esimerkiksi turvapaikanhakijanuorella saattaa olla samanaikaisesti useita kotoutumista heikentäviä tekijöitä, kuten hoitamattomat traumat ja psyykkiset haasteet, huoli perheestä sekä jatkuva epävarmuus esimerkiksi oleskelulupaan liittyen, mitkä taas vaikuttavat nuoren oppimiseen ja asettumiseen Suomessa. Tulosten mukaan olennaisena tekijänä on pysyvyyden ja pysyvyyden tunteen rakentaminen turvapaikanhakijanuorille, mihin tarvitaan yksilön omia voimavaroja sekä ympäristön ja yhteiskunnan rakenteita. Lisäksi turvapaikanhakijanuorten osallisuutta ja luottamusta tulee vahvistaa. John Berryn akkulturaatiomallin mukaan maahanmuuttajan oma suhtautuminen uuteen yhteiskuntaan ja motivaatio vaikuttavat sopeutumiseen, mutta myös yhteiskunnan asenteet ja maahanmuuttopolitiikka ovat oleellisessa roolissa heidän kotoutumisessa.fi
dc.format.extent69
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleYksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kotoutuminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806143200
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoalaikäiset
dc.subject.ysoturvapaikanhakijat
dc.subject.ysokotoutuminen
dc.subject.ysokotouttaminen
dc.subject.ysoyksintulleet pakolaislapset
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record