Show simple item record

dc.contributor.advisorLaitila, Aarno
dc.contributor.authorErkkilä, Pilvi
dc.date.accessioned2018-06-13T09:18:14Z
dc.date.available2018-06-13T09:18:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58523
dc.description.abstractPro gradu –tutkielmani tavoitteena oli tutkia pariterapiassa ilmenevää viivästettyä reflektiota, eli terapeuttien välisissä reflektiivisissä keskusteluissa käsiteltyihin aiheisiin palaamista. Tutkielmani on vuorovaikutustutkimus, jossa hyödynsin keskustelunanalyysin lisäksi myös multimodaalista tarkastelutapaa ja hengityksestä kerättyä fysiologista dataa mittausistuntojen ajalta. Kolmea keskenään erilaista pariterapiaprosessia tarkastelemalla havaitsin, että viivästetyllä reflektiolla voidaan tehdä erilaisia asioita terapiassa, joista kaikki kytkeytyvät merkityksellisiin ja keskeneräisiin aiheisiin palaamiseen. Valitsemissani esimerkkiotteissa viivästetty reflektio ilmensi aiheiden jalostumista, asiakkaan kokemuksen ilmaisemista, asiakkaan kuulluksi tulemista, ongelman uudenlaista määrittelyä, yhteistyösuhteen korjaamista ja uuden merkityksen tavoittamista yhteisesti vuorovaikutuksessa. Vaikka viivästetyn reflektion aiheiden lähtökohta on terapeuttien välisessä reflektiivisessä keskustelussa, osoittautui se myös asiakkaille mahdolliseksi väyläksi tuoda esiin kokemuksia. Hengityksen tarkastelu osoitti, että sen avulla on mahdollista saada lisätietoa sellaisista viivästettyyn reflektioon kytkeytyvistä fysiologisista ilmiöistä, joita ei aina ole silmämääräisesti mahdollista havaita. Osallistujien hengityskäyrissä oli havaittavissa päällekkäisiä poikkeamia sekä hengitysrytmin muutoksia, joista yksi toistuva esimerkki oli huokaiseminen puhujanvaihdoskohdan yhteydessä merkityksellisen aiheen käsittelyn jälkeen. Tutkimalla viivästettyä reflektiota jatkossa voitaisiin saada lisätietoa siitä, mitä muuta viivästetty reflektio terapiatyöskentelyssä mahdollistaa ja toistuvatko tässä tutkielmassa löytyneet havainnot erilaisissa aineistoissa.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to explore delayed reflection in couple therapy, which means going back to the themes discussed reflectively by the two therapists during sessions. In this interaction study, I used conversation analysis as a method, but additionally I utilized the multimodal way of observing and respiration data collected in particular sessions. After analyzing three differing therapy processes, I found out that delayed reflection has multiple functions in couple therapy, of which all are connected to going back to significant and incomplete themes. In six examples demonstrated further, the delayed reflection represents themes becoming ennobled, client’s opportunity to express her experience, client becoming heard, identifying a problem in a new way, fixing the co-operation relationship and defining a significant issue together in a renewed way. Though the basis of the delayed reflection is in the conversation between the two therapists, it proved to be a possible way also for the clients to show up experiences. Exploring the respiration data showed that it is useful in collecting additional knowledge of the physiological reactions during delayed reflection in a way that is not possible by observing only ocularly. There were overlapping deviations and changes in the respiration rhythm of the participants. One example of these was sighing in the transition relevance places after dealing with a significant issue. Re-examining delayed reflection in the future could enable accessing additional knowledge of the ways that delayed reflection is used in therapy and whether the findings of this study recur in different settings.en
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.subject.otherreflektiivinen prosessi
dc.subject.othermultimodaalinen keskustelunanalyysi
dc.subject.otherviivästetty reflektio
dc.titleViivästetty reflektio pariterapiassa: multimodaalinen keskustelunanalyysi pariterapian vuorovaikutustutkimuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806133172
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysohengitys
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoterapeutit
dc.subject.ysokeskustelunanalyysi
dc.subject.ysoreflektio
dc.subject.ysopariterapia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record