Show simple item record

dc.contributor.authorAlatalo, Marjo
dc.date.accessioned2018-06-12T04:46:17Z
dc.date.available2018-06-12T04:46:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58491
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa lastensuojelun tiedonmuodostuskäytännöistä avohuollon sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Tietoa on tuotettu vastaamalla kysymykseen: Millaista suhdeperustainen tiedonmuodostus on lastensuojelun avohuollossa sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä? Tiedonmuodostuskäytäntöjä on tarkasteltu ryhmähaastatteluissa tuotetun puheen kautta. Teoriaohjaavan temaattisen analyysin tuloksena on muodostettu kuusi tiedonmuodostuskäytäntöjen suhdeperustaisuutta tarkastelevaa teemaa. Sosiaalityöntekijöiden tuottaman jäsennyksen mukaan suhdeperustainen tiedonmuodostus lastensuojelun avohuollossa on jännitteistä. Sosiaalityöntekijät paikansivat tiedonmuodostuksen jatkuvaksi osaksi avohuollon sosiaalityötä. Työskentelysuhteiden myötä syvenevä tiedonmuodostus nähtiin auttamisen mahdollisuuksia tukevana käytäntönä ja se oli jännitteisessä suhteessa laaja– alaiseen ja nopeaan alkuarviointiin. Prosessinjohtajan tiedollisessa asemassa tulivat esiin jännitteet asiakkaiden ja sosiaalityöntekijän kohtaamisissa ja muilta ammattilaisilta välillisesti saadun tiedon, kokonaisvaltaisen ja riittämättömän tiedon sekä ennakoivan ja kokeillen saadun tiedon välillä. Nuorten ja vanhempien asema tiedonmuodostuksen osapuolina näyttäytyi aineistossa vahvana ja kietoutui yhteisen ymmärryksen myötä vahvistuviin auttamisen mahdollisuuksiin. Suhteet nuoriin kuvattiin luontevina, mutta suhteissa vanhempiin korostui epäluottamuksen ja luottamuksen välinen jännite. Lasten asemaa omasta tilanteestaan tietäjänä ja arviointiin osallistujana sekä asiakkuuteen liittyvän tiedon vastaanottajana tuotiin esiin tilannekohtaista harkintaa edellyttäväna asiana. Lasten osallistumista punnittiin suhteessa lapsen suojelun tarpeeseen. Monialaisissa suhteissa nousi esiin jännite yksin tai kollegoiden kesken ja jaetusti muiden toimijoiden kanssa tehtävän tulkinnan välillä. Yhteistyötä leimasi koordinaation ja vuoropuhelun puute. Rinnakkaisissa suhteissa syntyi jopa vastakkaisia tulkintoja tilanteeseen sopivista ratkaisuista. Aineisto on temaattisesti kaksijakoinen. Sosiaalityöntekijät kuvasivat suhdeperustaisen tiedonmuodostuksen lastensuojeluun sopivana käytäntönä, mutta toimintaympäristö näyttäytyi suhdeperustaisen tietämisen tavan mahdollisuuksia kaventavana tai jopa sitä estävänä.fi
dc.format.extent137
dc.language.isofi
dc.subject.otheravohuollon sosiaalityö
dc.subject.othertiedonmuodostuskäytännöt
dc.subject.othersuhdeperustaisuus
dc.titleSuhdeperustaisen tiedonmuodostuksen jännitteet lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806123136
dc.type.ontasotLicentiate thesisen
dc.type.ontasotLisensiaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoavohuolto
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysososiaalityö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record